Corona-information - Skatter och avgifter

Medan vi alltid försöker hålla vår information uppdaterad så rekommenderar vi att du alltid söker vidare information hos respektive myndighet (Skatteverket, Tillväxtverket och Försäkringskassan) för att försäkra dig om att du får så aktuell information som möjligt.

Tillfälligt sänkta sociala avgifter

Från 1:a mars till och med den 30:e juni 2020 så blir de sociala avgifterna sänkta för företag. Närmare bestämt så betalar man enbart ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på löner upp till 25 000 kronor, för maximalt 30 av sina anställda. Om lönesumman överstiger 25 000 kronor för den enskilde anställda så betalas fulla sociala avgifter på det överskjutande beloppet. Detta gäller både för enskilda näringsidkare och aktiebolag. Dessa reglerna började gälla 6:e april, så har du lämnat in din arbetsgivardeklaration innan dess behöver denna rapporteras in på nytt.

Här kan du läsa om hur du tillämpar de sänkta avgifterna i Bokio Lön.

Ökad avsättning till periodiseringsfond (Enskild Firma)

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan sätta av 100 procent av sin vinst, dock maximalt 1 miljon kronor, i deklarationen 2020 och därmed skjuta upp beskattningen på resultatet. Detta kan även medföra att du får ökad skatteåterbäring, beroende på hur mycket preliminärskatt du har betalat in under 2019. Tänk dock på att detta kan påverka din pensionsgrundande inkomst (PGI). Du kan läsa mer om denna och andra skatteåtgärder på Skatteverkets hemsida.