Corona-information - Korttidsarbete (Korttidspermitering)

Medan vi alltid försöker hålla vår information uppdaterad så rekommenderar vi att du alltid söker vidare information hos respektive myndighet (Skatteverket, Tillväxtverket och Försäkringskassan) för att försäkra dig om att du får så aktuell information som möjligt.

Vad är "Korttidsarbete"?

Korttidsarbete, eller "korttidspermittering" som det tidigare kallats, innebär att du som arbetsgivare kan minska arbetstiden för dina anställda utan större sänkningar av den anställdes lön. Detta för att staten går in och täcker upp en del av lönekostnaden. Åtgärden finns för att företagare ska ha möjlighet att behålla sina anställda under en kris, så som den vi nu befinner oss i med COVID-19, och sedan snabbare kunna återhämta sig. Det rör sig heller inte om en begränsad pott med pengar som kan ta slut. Korttidsarbetet är alltså ett rättighetsstöd. Alla som får ett bifallet beslut om korttidsarbete kommer alltså att kunna få stödet.

Hur fungerar stödpaketet?

Stödpaketet som regeringen tagit fram gör att du kan sänka dina anställdas arbetstid med olika nivåer, medan staten står för en del av lönekostnaden. Den lägsta nivån är en sänkt arbetstid på 20 procent, medan den högsta är 80 procent*. Nedan kan vi titta på ett exempel där en arbetsgivare sänker en anställds arbetstid med 60 procent:

Sänkt arbetstid: 60 procent

Minskad lön: 7,5 procent

Arbetsgivarens del av kostnaden: 7,5 procent

Statens del av kostnaden: 45 procent

Minskad kostnad  för arbetsgivaren: -53 procent

Den lönekostnad som återstår efter den minskade lönen fördelas alltså mellan arbetsgivare och staten. För att läsa om alla olika stödnivåer samt specificering av kostnadsfördelningen kan du surfa in på Tillväxtverkets hemsida.

*Den nya nivån av 80 procent sänkt arbetstid klubbades igenom den 14:e april 2020. Beroende på när du läser detta kanske den nya nivån ännu inte har trätt i kraft. Se till att surfa in på Tillväxtverkets hemsida för att läsa uppdateringar om ämnet.

Vem kan nyttja stödpaketet?

Stödet kan sökas av både arbetsgivare som är juridiska personer, samt fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Begränsningar läggs dock på:

  1. Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund.
  2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet.

Stödet kan också enbart lämnas till företag med anställda, vilket utesluter enmansföretagare som bedriver enskild näringsverksamhet.

För att läsa om mer specifika begränsningar och villkor kan du följa länken i avsnittet ovan, där Tillväxtverket utförligt går igenom alla dessa delar.

Hur hanteras korttidsarbete i Bokio?

Till största del hanteras korttidsarbete utanför Bokio, men det finns en del sätt man kan hantera lönerna i Bokio för att göra uppföljning och rapportering enklare. Nedan kan du läsa om de olika stegen som behöver tas när du ska tillämpa korttidsarbete i Bokio:

1. Räkna ut lönesänkningen

Tillväxtverkets hemsida kan du läsa om de olika nivåerna av korttidsarbete. Det finns där även specificerat vilken procentuell lönesänkning som gäller för respektive nivå. Använd denna procenten, för den nivå som tillämpas i ditt företag, för att beräkna med hur mycket du ska sänka lönerna för de som korttidspermitteras.

2. Lägg till lönesänkningen när du skapar lönerna i Bokio

Även om det inte är bokföringsmässigt nödvändigt att specificera lönesänkningen när du skapar lönerna i Bokio, så gör detta det enkelt för dig att följa upp för vilka löner och anställda som du har tillämpat korttidsarbete, samt med hur mycket. Nedan kan du se ett exempel på en ordinarie lön om 25 000 kronor, där en lönesänkning på 6 procent har tillämpats:

3. Ta fram underlag för inrapportering till Tillväxtverket

Genom att gå in under Rapporter > Lönerapporter så kan du ta fram underlag som gör det enklare för dig att rapportera in korttidsarbete till Tillväxtverket. Välj att köra en rapport för lönekostnader. För rapportens inställningar väljer du den tidsperiod du vill att rapporten ska innefatta, och i menyn för anställda markerar du enbart de anställda som är korttidspermitterade. Klicka sedan på "Generera rapport". Du kan sedan använda de uppgifter som rapporten genererar för att rapportera in korttidsarbete.

Du är som företagare själv skyldig att hålla reda på för vilka personer och perioder du har tillämpat korttidsarbete, samt till vilken nivå.

4. Bokföra utbetalningen från Tillväxtverket

När Tillväxtverket väl har betalat ut ersättning till ditt företag för korttidsarbete så kan du bokföra detta med mallen "Erhållna bidrag".