Stödjer ni rut och rot?

I Bokios fakturafunktion finns stöd för att skapa ROT/RUT-fakturor, automatiskt bokföra försäljningen samt exportera ärendet till Skatteverket för att begära ut avdraget.

När man skapar en faktura med rot- eller rutavdrag gäller det att ha koll på vilka uppgifter som faktiskt måste finnas med för att avdraget ska gälla. Vi hjälper dig att kategorisera tjänsterna efter Skatteverkets regler, vad för information som måste fyllas i samt beräknar maximalt möjligt avdrag.

När fakturan är skickad så skapas automatiskt ett ROT/RUT-ärende. När fakturan är fullt betald av kund har du möjlighet att ladda ner en HUS-fil från Bokio. Den kan du sedan ladda upp hos Skatteverket för att begära utbetalning av avdrag.

Om du skapat en faktura manuellt

Har du skapat en faktura men inte använt dig av Bokios funktion för hantering av rot- och rutavdrag så får du själv se till att beräkna avdraget samt lägga till all information som krävs i form av textrader.

När du sedan bokför så kan du inte använda Bokios automatiska funktion utan får slå av att fakturan ska bokföras och sedan bokföra fakturan manuellt enligt nedan.

Fakturametoden

När fakturan skickas:
Konto 1510 Debet Kundens del att betala
Konto 1513 Debet Skatteverkets del att betala ut (ink moms)
Konto 2610 Kredit Moms (all moms) 
Konto 3001 Kredit Materialet
Konto 3011 Kredit Arbetet

När kunden betalar:
Konto 1930 Debet Kundens del
Konto 1510 Kredit Kundens del

När skatteverket betalar:
Konto 1513 Kredit Skatteverket del
Konto 1930 Debet Skatteverkets del>

Kontantmetoden

När kunden betalar:
1930 Debet Kundens inbetalda summa
2610 Kredit Moms
3001 Kredit Materialet
3011 Kredit Arbetet

När skatteverket betalar:
1930 Debet Skatteverkets utbetalda del
2610 Kredit moms
3001 Kredit Materialet
3011 Kredit Arbetet

Skatteverket beskriver hur fakturan ska vara utformad här.>

Läs mer