Stödjer ni Rut och Rot?

Vi stödjer Rot och Rut men jobbar på att göra det ännu enklare för er användare att skicka fakturor och bokföra Rut och Rot.

För att få med Rut och Rot i fakturan får man idag göra det manuellt. Man måste lägga till arbetskostnaden uppdelad i det som som ska betalas av kund samt Rut/Rot-avdrag själv. Detta görs genom att justera raderna manuellt så att det stämmer med avdraget. Se exempel nedan:

Läs mer hos Skatteverket hur ROT och RUT fungerar.

När du sedan bokför så kan du inte använda Bokios automatiska utan får slå av att fakturan ska bokföras och sedan bokföra det manuellt enligt nedan.

Fakturametoden

När fakturan skickas:
Konto 1510 Debet Kundens del att betala
Konto 1513 Debet Skatteverkets del att betala ut (ink moms)
Konto 2610 Kredit Moms (all moms) 
Konto 3001 Kredit Materialet
Konto 3011 Kredit Arbetet

När kunden betalar:
Konto 1930 Debet Kundens del
Konto 1510 Kredit Kundens del

När skatteverket betalar:
Konto 1513 Kredit Skatteverket del
Konto 1930 Debet Skatteverkets del

Kontantmetoden

När kunden betalar:
1930 Debet Kundens inbetalda summa
2610 Kredit Moms
3001 Kredit Materialet
3011 Kredit Arbetet

När skatteverket betalar:
1930 Debet Skatteverkets utbetalda del
2610 Kredit moms
3001 Kredit Materialet
3011 Kredit Arbetet

Skatteverket beskriver hur fakturan ska vara utformad här.