Vad är rotavdrag?

När en privatperson anlitar ett företag för det som benämns med rotarbete kan den få en skattereduktion på arbetskostnaden. Den som utför arbetet bär ansvaret att ansöka om utbetalning för rotavdraget, dvs den resterande arbetskostnaden som reducerats på fakturan, från Skatteverket. Företaget ska se till att fakturera kunden med avdraget inräknat. Dvs att totalsumman (inkl. moms) ska vara reducerat med rotavdraget.

I Bokio har du möjlighet att skapa fakturor med både rotavdrag och rutavdrag. Bokföringen av fakturorna hanteras även automatiskt så du slipper hålla koll på bokföringskonton.

ROT står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Din kund kan få rotavdrag för att bygga om, bygga till samt för att renovera och underhålla sin bostad. För att berättigas avdraget så ställs vissa krav, både på köpare och på dig som arbetstagare.

  • Kunden kan få högst 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag (före 2017 var avdraget 50%).
  • Rotavdraget är högst 50 000 kr per person och år.
  • Rot- och rutavdraget är sammanlagt högst 50 000 kr per person och år.  

Det finns regler för Rot-avdrag och det är ditt ansvar som företagare att känna till dessa om du vill utföra dessa arbeten. Gå in på Skatteverket för att läsa igenom sidorna angående Rot.

Krav på köpare

Det är enbart privatpersoner (fysiska personer) som har möjlighet att utnyttja rotavdrag. Personen i fråga måste fyllt 18 år och vara obegränsat skattskyldig under någon del av beskattningsåret. För att få rotavdrag krävs det även att arbetet är utfört i dennes nuvarande bostad eller föräldrars hushåll. En bostad som hyrs ut är ej underlag för moms då personen som begär avdraget inte är bosatt där.

Merkostnader vid försäljning av rottjänster

Kostnader utöver själva arbetet (tex material och resekostnader) ger ej rätt till rotavdrag. Du måste däremot inkludera materialet på fakturan.

Rot vid årsskiftet

Begäran om rotavdrag från Skatteverket ska ske i samma beskattningsår som kunden betalar. Kom ihåg att du måste skickat in begäran till Skatteverket senast den 31 januari året efter att din kund betalat för arbetet.

Läs mer