Fakturera till mer än en person med rot- eller rutavdrag

När det kommer till att fakturera ROT/RUT-tjänster så kan vi enbart göra detta till privatpersoner. I dagsläget kan man endast fakturera till en person. I framtiden kommer det vara möjligt att fakturera till flera personer på samma faktura.

Vill man fakturera till mer än en privatperson så får man lösa det genom att dela upp det på flera fakturor.

Läs mer