Begär att kunden betalar rot/rut-avdraget

Om Skatteverket av någon anledning inte betalar ut fullt belopp för avdraget (kunden kan ha missbedömt summan avdrag som den har rätt till) så går det att begära ut den summan ifrån kunden. Gå in på en Rot/Rut-faktura och klicka på Mer. Där hittar du Begär Rot/Rut-avdrag från kund.

Begär rot/rut-avdrag från kund

Då öppnas ett fönster där beloppet anges som ska begäras från kunden.

Ange belopp att begära

Fakturan kommer vara kopplad till din tidigare ROT/RUT-faktura men fungera precis som en vanlig faktura. När den nya fakturan med korrigering skapats så kommer Rot/Rut ärendet markeras som "Borttaget" och försvinna från sidan Rot/Rut-ärende.

Artikelraden som skapas på fakturan är låst och kommer vara en tjänst med 25% moms.

Rad på fakturan för rot/rut-ärendet

Läs mer