Registrera betalning och bokför faktura med rot- eller rutavdrag

När du publicerar en rot- eller rutfaktura i Bokio så hjälper vi dig att bokföra försäljningen. Det hanteras lite olika beroende på om du har faktura- eller kontantmetoden.

Fakturametoden

Efter att du har skapat och skickat fakturan så kan du bokföra försäljningen direkt uppe i fakturahistoriken. Klicka på Bokför faktura.

Nedanför kan du se rot-ärendet för fakturan som har status "Inväntar betalning". Du hittar det även i vänstermenyn under Rot/Rut-ärenden.

Bokföringen kommer se ut så här (i exemplet finns även varor inkluderat):

Konto 1510 (Kundfordringar) Debet Kundens del att betala
Konto 1513 (Kundfordringar - delad faktura) Debet Skatteverkets del att betala ut (inkl. moms)
Konto 26XX Kredit Moms (olika konton beroende på vad som väljs på fakturaraderna)
Konto 3001 (Försäljning varor inom Sverige, 25% moms) Kredit Materialet
Konto 3011 (Försäljning tjänster inom Sverige, 25% moms) Kredit Arbetet

När kunden betalar registrerar du som vanligt inbetalningen på fakturan. Välj det betalkonto som pengarna kommit in på.

Bokföringen kommer se ut så här:

Konto 19XX* Debet Kundens del
Konto 1510 (Kundfordringar) Kredit Kundens del

*Det konto du väljer som betalkonto, tex 1930 - Företagskonto.

På fakturan kan vi se att status på Rot-ärendet (i detta fall) har ändrats till "Redo att skickas in".

När Skatteverket betalar ut avdraget måste du se till att bokföra även den händelsen. Ladda upp underlaget, välj att bokföra en inkomst och sök efter bokföringsmallen "Rot/Rut utbetalning fakturametoden". Observera att Skatteverket betalar ut i klumpsumma om du har flera ärenden aktiva.

Konto 1513 (Kundfordringar - delad faktura) Kredit Skatteverket del
Konto 19XX* Debet Skatteverkets del 

*Det konto du väljer som betalkonto, tex 1930 - Företagskonto.

Kontantmetoden

Med kontantmetoden så bokförs inget på fakturadatum utan enbart då inbetalningarna sker. Registrera och bokför betalningen som vanligt på fakturan. Bokföringen kommer se ut enligt nedan (i exemplet är både tjänst och varor med i försäljningen)

Konto 19XX* Debet Det kunden betalar
Konto 26XX Kredit Moms (olika konton beroende på vad som väljs på fakturaraderna)
Konto 3001 (Försäljning varor inom Sverige, 25% moms) Kredit Materialet
Konto 3011 (Försäljning tjänster inom Sverige, 25% moms) Kredit Arbetet

*Det konto du väljer som betalkonto, tex 1930 - Företagskonto.

När skatteverket betalar ut avdraget måste du se till att bokföra även denna händelsen. Ladda upp underlaget, välj att bokföra en inkomst och sök efter bokföringsmallen "Rot/Rut utbetalning kontantmetoden". Observera att Skatteverket betalar ut i klumpsumma om du har flera ärenden aktiva.

Konteringen kommer se ut så här:

19XX* Debet Skatteverkets utbetalda del
Konto 2611 (Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%) Kredit Moms
Konto 3011 (Försäljning tjänster inom Sverige, 25% moms) Kredit Arbetet

*Det konto du väljer som betalkonto, tex 1930 - Företagskonto.

Läs mer