Registrera betalning och bokför faktura med rot- eller rutavdrag

När du publicerar en rot- eller rutfaktura i Bokio så hjälper vi dig att bokföra försäljningen. Det hanteras lite olika beroende på om du har faktura- eller kontantmetoden.

Fakturametoden

Efter att du har skapat och skickat fakturan så hittar du den i fakturahistoriken. Om fakturan inte är bokförd så kan du först klicka på Bokför faktura.

Bokföringen för Försäljning med Rot/Rut ser ut följande: 

Konto 1510 (Kundfordringar) Debet Kundens del att betala
Konto 1513 (Kundfordringar - delad faktura) Debet Skatteverkets del att betala ut (inkl. moms)
Konto 26XX Kredit Moms (olika konton beroende på vad som väljs på fakturaraderna)
Konto 3011 (Försäljning tjänster inom Sverige, 25% moms) Kredit Arbetet

( Om varor sålts i samma faktura så tillkommer en rad för det.)

Nedanför kan du se rot-ärende för en faktura som har status "Inväntar betalning". Du hittar det även i vänstermenyn under Rot/Rut-ärenden. När kunden betalar så klickar du Registrera betalning.

Registrera betalning

Du registrerar inbetalningen som vanligt på fakturan och väljer det betalkonto som pengarna kommit in på.

Registrera betalning steg 2

Bokföringen kommer se ut så här:

Konto 19XX* Debet Kundens del
Konto 1510 (Kundfordringar) Kredit Kundens del

*Det konto du väljer som betalkonto, tex 1930 - Företagskonto.

På fakturan kan vi se att status på Rot-ärendet (i detta fall) har ändrats till "Redo att skickas in".

Redo att skickas in

När Skatteverket betalar ut avdraget måste du se till att bokföra även den händelsen. Ladda upp underlaget, välj att bokföra en inkomst och sök efter bokföringsmallen "Rot/Rut utbetalning fakturametoden". Observera att Skatteverket betalar ut i klumpsumma om du har flera ärenden aktiva.

Konto 1513 (Kundfordringar - delad faktura) Kredit Skatteverket del
Konto 19XX* Debet Skatteverkets del 

*Det konto du väljer som betalkonto, tex 1930 - Företagskonto.

Observera

Om du har Bokio Företagskonto så kan du inte ta emot betalningar från skatteverket till just företagskontot i Bokio. Det beror på att skatteverket endast betalar ut pengar till bankkonton i namnet på det företag som begär Rot/Rut- utbetalningen. Så här måste du välja ett annat konto. 

Kontantmetoden

Med kontantmetoden så bokförs inget på fakturadatum utan enbart då inbetalningarna sker. Registrera och bokför betalningen som vanligt på fakturan. Bokföringen kommer se ut enligt nedan. ( Om varor sålts i samma faktura så tillkommer en rad för det.)

Konto 19XX* Debet Det kunden betalar
Konto 26XX Kredit Moms (olika konton beroende på vad som väljs på fakturaraderna)
Konto 3011 (Försäljning tjänster inom Sverige, 25% moms) Kredit Arbetet

*Det konto du väljer som betalkonto, tex 1930 - Företagskonto.

När skatteverket betalar ut avdraget måste du se till att bokföra även denna händelsen. Ladda upp underlaget, välj att bokföra en inkomst och sök efter bokföringsmallen "Rot/Rut utbetalning kontantmetoden". Observera att Skatteverket betalar ut i klumpsumma om du har flera ärenden aktiva.

Konteringen kommer se ut så här:

19XX* Debet Skatteverkets utbetalda del
Konto 2611 (Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%) Kredit Moms
Konto 3011 (Försäljning tjänster inom Sverige, 25% moms) Kredit Arbetet

*Det konto du väljer som betalkonto, tex 1930 - Företagskonto.

Läs mer