Aktivera omvänd skattskyldighet på faktura

Vad är omvänd skattskyldighet?

Vanligtvis vid försäljning så är det den som säljer varor eller tjänster som står för momsen vid försäljning och som sedan betalar in den till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det precis som det låter, omvänt, och köparen står i detta fall för att betala moms till staten. Med detta menar man inte att man som säljare kan bestämma om omvänd skattskyldighet ska gälla eller inte. Omvänd skattskyldighet är vanligt inom byggsektorn och vid viss handel. På Skatteverkets hemsidan kan man läsa mer om detta och vad som gäller i just ditt fall. 

När gäller omvänd skattskyldighet?

Hos Skatteverket kan du läsa när det är tillämpbart att använda omvänd skattskyldighet.

Aktivera omvänd skattskyldighet på faktura

För att aktivera funktionen i Bokio, gå in på den kund du vill fakturera med omvänd moms och klicka i “Aktivera omvänd skattskyldighet till byggsektorn”. Läs mer här om du hur du skapar en kund.

aktivera omvänd skatteskyldighet

När funktionen är aktiverad på kunden har du möjlighet att lägga till omvänd skattskyldighet på artiklar när du skapar en faktura till denna kund.

Omvänd skatteskyldighet på artikel

Det går bra att skapa en faktura som innehåller både artiklar med omvänd skattskyldighet och artiklar med skattskyldighet. När försäljningen bokförs då du publicerar fakturan (fakturametoden) eller den blir betald (kontantmetoden) kommer det bokföras så här:

Fakturametoden (då fakturan skickas)
1510 (Kundfordringar) Debet SUMMA
3231 (Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms) Kredit SUMMA

Kontantmetoden (då fakturan betalas)
19XX* Debet SUMMA
3231 (Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms) Kredit SUMMA

*Det konto som pengarna kommer in på, tex 1930 - Företagskonto.

Försäljning med omvänd skattskyldighet mappas automatiskt till ruta 41 (Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige) i momsrapporten.

Tänk på!

  • Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn gäller enbart för tjänster.
  • Funktionen fungerar just nu endast för svenska kunder.
  • Det går ej att aktivera både rot/rut och omvänd skattskyldighet på en och samma faktura.

Läs mer