Hur ändrar jag fakturanummer?

Fakturanummer ska vara i en obruten serie och detta hanteras automatiskt i Bokio . Fakturanummer är lite mer reglerat än kundnummer och kan således inte ändras hur som helst. Under Inställningar → Faktura- och offertinställningar kan du ställa in vilket nummer din först skapade faktura ska börja på. Detta kan vara användbart om du exempelvis vill fortsätta på den nummerserie av fakturor du använt innan Bokio.

Efter att du skapat första fakturan i Bokio kan du aldrig ändra till ett lägre fakturanummer. Finns det däremot inga fakturor skapade så kan du ändra fram och tillbaka (dvs både högre och lägre fakturanummer) i inställningarna innan du skapar den första fakturan.

Faktura inställningar

Skriv in numret ni vill börja på.

ange_fakturanummer

För varje nytt år kan du sätta ett nytt startnummer för den först skapade fakturan så länge det är ett högre nummer än den sist skapade fakturan från föregående år. Detta gäller om det inte finns något prefix eller om det prefix som används är detsamma som föregående års fakturor. Det viktiga är att man aldrig får ha ett hål i serien under ett räkenskapsår.

Du kan lägga till prefix via Lägg till prefix. Detta kan vara användbart om du vill fortsätta på den nummerserie av fakturor som du använde innan du använde Bokio. Om du t.ex. vill ha en bokstav framför fakturanumret kan du göra det med Lägg till prefix (ex: A0100, eller A-0100). Dessutom, om du vill behålla ett konsekvent startnummer för varje år, kan du använda prefixet för att ha samma startnummer som föregående år (t.ex. 22-001, 23-001).

Observera!
Det finns en potentiell risk i att ändra en fakturaserie från ett år till ett annat. Det är om du behöver kreditera en faktura från året innan du ändrade serien.

 

Läs mer