Hur ändrar jag fakturanummer?

Fakturanummer ska vara i en obruten serie och detta hanteras automatiskt i Bokio . Fakturanummer är lite mer reglerat än kundnummer och kan således inte ändras hur som helst. Under Inställningar → Faktura- och offertinställningar kan du ställa in vilket nummer din först skapade faktura ska börja på. Detta kan vara användbart om du exempelvis vill fortsätta på den nummerserie av fakturor du använt innan Bokio.

Efter att du skapat första fakturan i Bokio kan du aldrig ändra till ett lägre fakturanummer. Finns det däremot inga fakturor skapade så kan du ändra fram och tillbaka (dvs både högre och lägre fakturanummer) i inställningarna innan du skapar den första fakturan.

Faktura inställningar

Skriv in numret ni vill börja på.

Välj fakturanummer

För varje nytt år kan du sätta ett nytt startnummer för den först skapade fakturan så länge det är ett högre nummer än den sist skapade fakturan från föregående år. Det viktiga är att man aldrig får ha ett hål i serien under ett räkenskapsår.

Observera!
Det finns en potentiell risk i att ändra en fakturaserie från ett år till ett annat. Det är om du behöver kreditera en faktura från året innan du ändrade serien.

 

Läs mer