Hur fungerar fakturanummer?

Fakturanummer ska vara i en obruten serie, vilket Bokio hanterar automatiskt gällande både fakturor och kundnummer.. Fakturanummer är lite mer reglerat än kundnummer och kan således inte ändras hur som helst. Under Inställningar → Fakturainställningar kan du ställa in vilket nummer din först skapade faktura ska börja på. Detta kan vara användbart om du exempelvis vill fortsätta på den nummerserie av fakturor du använt innan Bokio. Du kan även välja att lägga till en prefix som fungerar som en unik identifikation före fakturanumret. Du kan lägga till prefix via Lägg till prefix. Detta kan vara användbart om du vill fortsätta på den nummerserie av fakturor som du använde innan du använde Bokio. Om du till exempel vill ha en bokstav framför fakturanumret kan du göra det med prefixet (ex: A0100, eller A-0100)

Kundfakturan får inte sitt fakturanummer i Bokio förrän att den faktiskt är publicerad. Innan dess är fakturan i ett utkastläge och vid förhandsgranskning av fakturan så kommer det stå "Fakturanummer: <Sätts automatiskt>". När fakturan är publicerad får fakturan sitt fakturanummer vilket är nästa nummer i serien (såvida du inte har ändrat fakturanummer i inställningarna).

Läs mer här om hur du ändrar fakturanummer.