Bokför rot/rut utbetalning från Skatteverket

Se här hur du skapar en faktura med rot- eller rutavdrag i Bokio. Du kan även hantera dina rot- och rutärenden i Bokio för att redovisa till Skatteverket. När Skatteverket sedan betalar ut avdraget så ska du bokföra enligt den här guiden (enligt fakturametoden eller kontaktmetoden).

Fakturametoden

När skatteverket betalar ut avdraget måste du se till att bokföra även denna händelsen. Ladda upp underlaget, välj att bokföra en inkomst och sök efter bokföringsmallen som heter Rot, Rut eller Grön teknik utbetalning fakturametoden. Underlaget du får ifrån Skatteverket bör specificera vilka ärenden utbetalningen gäller (har du flera så kommer utbetalningen som en klumpsumma).

mall för utbetalning

Exemplet ovan kommer att bokföras så här:

bokför utbetalningen

Konto 1513 (Kundfordringar - delad faktura) Kredit Skatteverket del
Konto 19XX* Debet Skatteverkets del 

*Det konto du väljer som betalkonto, tex 1930 - Företagskonto.

Kontantmetoden

Ladda upp underlaget, välj att bokföra en inkomst och sök efter bokföringsmallen som heter Rot, Rut eller Grön teknik utbetalning kontantmetoden.

mall utbetalning kontantmetoden

Konteringen kommer se ut så här:

Bokför utbetalningen rot/rut Kontantmetoden

19XX* Debet Skatteverkets utbetalda del
Konto 2611 (Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%) Kredit Moms
Konto 3011 (Försäljning tjänster inom Sverige, 25% moms) Kredit Arbetet  

*Det konto du väljer som betalkonto, tex 1930 - Företagskonto.

Läs mer