Bokför rot/rut utbetalning från Skatteverket

Fakturametoden

När skatteverket betalar ut avdraget måste du se till att bokföra även denna händelsen. Ladda upp underlaget, välj att bokföra en inkomst och sök efter bokföringsmallen "Rot/Rut utbetalning". Underlaget du får ifrån Skatteverket bör specificera vilka ärenden utbetalningen gäller (har du flera så kommer utbetalningen som en klumpsumma).

Det kommer att bokföras så här:

Konto 1513 (Kundfordringar - delad faktura) Kredit Skatteverket del
Konto 19XX* Debet Skatteverkets del 

*Det konto du väljer som betalkonto, tex 1930 - Företagskonto.

Kontantmetoden

Ladda upp underlaget, välj att bokföra en inkomst och sök efter bokföringsmallen "Rot/Rut utbetalning". Konteringen kommer se ut så här:

19XX* Debet Skatteverkets utbetalda del
Konto 2611 (Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%) Kredit Moms
Konto 3011 (Försäljning tjänster inom Sverige, 25% moms) Kredit Arbetet  

*Det konto du väljer som betalkonto, tex 1930 - Företagskonto.

Läs mer