Registrera och bokför betalning av kundfaktura

Fakturerar du och tar betalt med Bokio Företagskonto så sker avprickning av fakturan automatisk då kunden betalar. Det innebär alltså att du själv inte behöver gå in för att registrera och bokföra betalningen. Ser du även till att aktivera notiser på ditt konto så kan du bli notifierad både via mobilappen och i Bokio på webben då en faktura blivit betald. 

Inbetalning från kund som registrerats automatiskt med Företagskonto i Bokio

Har man inte Bokio företagskonto så behöver fakturan markeras som betald när betalning kommit in. Detta gör du genom att gå in på fakturan och uppe i högra hörnet klicka på Registrera betalning.

Registrera betalning på faktura

Skriv in summan som betalats av kunden och välj vilket konto som inbetalningen skett till. I detta fall är det till företagskontot på banken och vi väljer då bokföringskonto 1930. Betalkonton kan du hantera under Inställningar → Betalkonton.

Välj också det datum som pengarna kommit in på banken. På pilarna kan du klicka fram och tillbaka från förfallodatum. Det går också bra att använda kalendern för att sätta rätt datum.

Registrera betalning samt bokför om automatisk bokföring är aktiverad

Skulle summan du skriver in ej stämma överens med fakturabeloppet så får du lite olika alternativ att välja mellan

Lämna fakturan öppen för fler betalningar

Välj detta om du har erbjudit kunden att delbetala fakturan och du ska registrera och bokföra en delbetalning.

Öresavrundning

Öresavrundningen kommer bokföras automatiskt på konto 3740 (Öres- och kronutjämning).

Konstaterade kundförluster

Använd den här funktionen när det är bekräftat att din faktura inte kommer att betalas. Förlusten (dvs den del av fakturabeloppet som saknas) kommer bokföras på konto 6351 (Konstaterade förluster på kundfordringar).

Bankkostnad

Använd detta när en bankavgift är dragen från betalningen du fått, till exempel om du använder PayPal. Kostnaden kommer bokföras på konto 6570 (Bankkostnader).

Välj vad du vill göra med skillnaden

Bokför

Har du aktiverat automatisk bokföring av fakturahändelser så sker bokföringen automatiskt när du registrerar betalningen.

Om du inte aktiverat automatisk bokföring så får du när du klickar registrerat betalningen, valet att direkt bokföra betalningen. Klicka på Bokför för att bokföra.

Bokför om man ej har automatisk bokföring aktiverad

Observera!

Använder du kontantmetoden får du inte glömma bort att fakturor som går över bokslut (dvs med fakturadatum i år 1 och betaldatum i år 2) måste bokföras enligt fakturametoden. Läs om hur du periodiserar en kundfaktura om du bokför med kontantmetoden.