Vanliga frågor om Premium Plus

Vad är Premium Plus?

Premium Plus gör det möjligt för dig att tjäna pengar direkt i din bokföringstjänst! Med Premium Plus får du finansiell återbäring på ditt Bokio Företagskonto (återbäring på insatt kapital och cashback på kortköp) samt extra support med livechatt och hjälp med bokföringsfrågor. Prisplanen Premium Plus kostar 599 kr/mån och tecknas med kvartalsvis avtals- och betalningsperiod.

Har du exempelvis 300 000 kr hos Bokio och gör kortköp för 2 500 kr (med företagskortet som är kopplat till bankkontot) under månaden får du med 4% återbäring på insatt kapital och 1% cashback på kortköp får du en total återbäring på 1 025 kr kommande månad. Detta innebär alltså att du tjänar in kostnaden för Premium Plus (599 kr) och dessutom tjänar 426 kr på att använda Bokio istället för låta dina pengar ligga på transaktionskonton utan återbäring eller ränta hos andra banker. Använd kalkylatorn för att beräkna din cashback.

Hur beräknas cashback och återbäring?

Återbäringen på ditt kapital hos Bokio är 4% per år (365 dagar). Återbäringen beräknas på ditt dagliga saldo och betalas ut varje månad i efterskott till ditt Bokio Företagskonto.

Cashback på dina kortköp med 1% beräknas på allt du spenderar på kortet, dvs 1% per korttransaktion (exkl. kontantuttag) och summeras per månad och betalas likt återbäringen ut varje månad i efterskott till ditt Bokio Företagskonto.

Hur ofta ändras avkastning (i %) på återbäringen?

Förväntad avkastning (i %) på återbäring varierar med rådande marknadsläge och kapitalbehov hos vår bankpartner. Justering av aktuell återbäring sker maximalt en gång var tredje månad och aviseras en vecka i förväg. Nivån på återbäring är garanterad under hela din bindningstid (som är 3 månader).

Hur betalas cashback och återbäring ut?

Både återbäring på insatt kapital och cashback på kortköp betalas ut månadsvis i efterskott direkt till ditt Bokio Företagskonto.

När du får din återbäring på insatt kapital och cashback från oss ställer vi ut en självfaktura till dig. Det innebär att Bokio Group AB både ställer ut din faktura och betalar ut fakturabeloppet till ditt Bokio Företagskonto. Trots att det är Bokio som ställer ut fakturan är det du som ansvarar för att faktureringen är korrekt. Om du har fått en självfaktura som du anser är felaktig kontakta Bokios support på support@bokio.se.

Hur bokförs cashback och återbäring?

Både återbäring på insatt kapital och cashback på kortköp bokförs automatiskt. När du får din återbäring på insatt kapital och cashback från oss ställer vi ut en självfaktura till dig. Självfakturan bokförs i samband med att utbetalningen görs.

Finns det någon bindningstid för Premium Plus?

I Bokio är avtal-, bindningstid och betalningsperiod samma. Premium Plus tecknas med kvartalsvis avtals- och betalningsperiod. Cashback och återbäring betalas ut månadsvis under hela bindningstiden.

Du kan under en betalningsperiod välja att avsluta din plan inför nästkommande period. Uppsägning måste göras senast dagen innan en ny betalningsperiod påbörjas. Om du inte säger upp ditt medlemsskap senast dagen innan en ny betalningsperiod påbörjas så förlängs det automatiskt.

Kan jag uppgradera från Premium till Premium Plus?

Har du planen Premium (årsvis eller kvartalsvis betalning) och vill uppgradera till Premium Plus innan perioden löper ut går det utmärkt! När du uppgraderar kommer det resterande beloppet som återstår för din betalningsperiod (per månad) att dras av från ditt pris för Premium Plus (per kvartal). Går du från Premium årsbetalning och har 5 månader kvar av din betalningsperiod så kommer det vid första betalningen av Premium Plus, som betalas per kvartal, att dras av 3 månaders avgifter för Premium. Nästkommande kvartal och betalningsperiod för Premium Plus så kommer de återstående 2 månaderna att dras av på din avgift.

Måste jag ha Bokio Företagskonto för att skaffa Premium Plus?

Om du inte har Bokio Företagskonto har du inte möjlighet att få finansiell återbäring på de finansiella tjänsterna (cashback på kortköp och återbäring på insatt kapital). Däremot kan du ändå ta del av de andra fördelarna med Premium Plus såsom bokföringssupport och livechatt utan extra kostnad.