Vanliga frågor om Premium Plus

Här hittar du svar på vanliga frågor om prisplanen Premium Plus. Saknar du svar på en fråga får du gärna kontakta vår support så hjälper vi dig.

Vad är Premium Plus?

Med prisplanen Premium Plus blir det möjligt för dig att tjäna pengar direkt i din bokföringstjänst! Med Premium Plus får du finansiell återbäring på ditt Bokio Företagskonto (återbäring på kontosaldot och cashback på kortköp) samt extra support i form av prioriterad support med livechatt och gratis hjälp med bokföringsfrågor. Avgiften för Premium Plus är 599 kr/mån och tecknas med kvartalsvis avtals- och betalningsperiod.

Har du exempelvis 600 000 kr på ditt bankkonto i Bokio och gör kortköp för 2 500 kr (med företagskortet som är kopplat till bankkontot) under månaden får du med aktuell återbäring på 2% och 1% cashback på kortköp en total återbäring på 1 025 kr kommande månad. Detta innebär alltså att du tjänar in kostnaden för Premium Plus (599 kr) och dessutom tjänar 426 kr på att använda Bokio istället för låta dina pengar ligga på transaktionskonton utan återbäring eller ränta hos andra banker. Använd kalkylatorn för att beräkna din cashback.

Vad är skillnaden mellan ränta och återbäring?

Bankkontot du får med Bokio Företagskonto är placerat hos Svea Bank. Återbäringen från Bokio kan inte kallas för "ränta", eftersom det bara är de som förvaltar pengar som kan ge ut ränta (dina pengar är rent tekniskt hos Svea Bank och inte hos Bokio). Återbäringen beräknas dock på exakt samma sätt med skillnaden att du troligen får högre återbäring från Bokio än vad du hade fått om du hade förhandlat själv med din bank!

Vad är fördelarna med att placera pengarna på Bokio Företagskonto jämfört med andra alternativ?

Fördelarna med Bokio Företagskonto (när du har Premium Plus) är bl.a. att du, till skillnad från de flesta banker, både får en fördelaktig återbäring på ditt transaktionskonto (f.n. 2%) och inte behöver låsa dina pengar. Du har alltså tillgång till fria uttag jämfört med om du binder dina pengar på ett sparkonto. Utöver återbäringen på det kapital du sätter in får du även cashback på alla köp med ditt Bokio företagskort. En stor fördel är också att du får återbäringen månadsvis, istället för till exempel kvartal eller årsvis som är det vanliga hos andra aktörer.

Med Bokio Företagskonto kan du dessutom samla all din företagsadmin (bokföring, fakturering, lönehantering och bokslut) i ett och samma system. Detta innebär att du slipper löpande se över och hantera konton och andra eventuella investeringar utanför Bokio.

Hur beräknas och betalas cashback och återbäring ut?

Återbäringen på ditt Bokio Företagskonto (transaktionskonto) är f.n. 2% per år (365 dagar). Återbäringen beräknas på ditt dagliga saldo och betalas ut varje månad i efterskott till ditt Bokio Företagskonto. Det finns ingen minimi- eller maxbelopp för återbäringen.

Cashback på dina kortköp med 1% beräknas på allt du spenderar, dvs 1% per korttransaktion (exkl. kontantuttag) och summeras per månad och betalas likt återbäringen ut varje månad i efterskott till ditt Bokio Företagskonto.

När du får din återbäring på insatt kapital och cashback från oss ställer vi ut en självfaktura till dig. Det innebär att Bokio Group AB både ställer ut din faktura och betalar ut fakturabeloppet till ditt Bokio Företagskonto. Trots att det är Bokio som ställer ut fakturan är det du som ansvarar för att faktureringen är korrekt. Om du har fått en självfaktura som du anser är felaktig kontakta Bokios support på support@bokio.se.

Är återbäringen (%) låst under hela prenumerationsperioden?

Ja, prenumerationsperioden för Premium Plus är ett kvartal (3 månader) och återbäringen (i %) är låst under samma tid och kommer alltså inte ändras under pågående prenumeration.

Historisk återbäring:
2024-01-01: 2%
2023-08-31: 4%
2023-07-03: 3,15%

Finns det någon bindningstid för Premium Plus?

Premium Plus tecknas med avtals- och betalningsperiod per kvartal. Cashback och återbäring betalas ut månadsvis under hela betalningsperioden. Du kan under en betalningsperiod välja att avsluta din plan inför nästkommande period. Uppsägning måste göras senast dagen innan en ny betalningsperiod påbörjas. Om du inte säger upp din prenumeration senast dagen innan en ny betalningsperiod påbörjas så förlängs det automatiskt.

Kan jag uppgradera till Premium Plus mitt i en månad?

Ja! Återbäringen på ditt Bokio Företagskonto räknas ut per dag och cashbacken per kortköp. Det innebär att återbäringen och cashbacken beräknas från den dag du uppgraderar till Premium Plus. Det betalas sedan ut i månaden därpå för de dagar som du haft Premium Plus.

Hur byter jag enklast till Bokio och kommer igång med Premium Plus?

Börja med att skapa ditt Bokiokonto! Har du tidigare bokföring som du vill importera kan du komma igång och göra det direkt. Välj planen Premium Plus och ansök därefter om Bokio Företagskonto där du får integrerat bankkonto, bankgiro och företagskort. I ansökningsprocessen kan du ange om du önskar flytta med ett tidigare bankgiro eller få ett nytt. Du har tillgång till alla förmåner i Premium Plus från att du tecknar planen men först när ditt företagskonto är godkänt och du satt in kapital på kontot kan vi beräkna återbäringen. Gällande cashbacken på företagskortet behöver du ha beställt och aktiverat det för att cashbacken sedan ska börja räknas på dina köp med kortet.

Kan jag byta mellan Bokios prisplaner?

Det går bra! Premium Plus tecknas med abonnemang- och betalningsperiod per kvartal. Har du redan Premium i Bokio så betalar du endast mellanskillnaden per månad för Premium Plus under resterande abonnemangsperiod med Premium. Läs mer längre ned på sidan om byte från Premium till Premium Plus.

Det går också bra att byta från Premium Plus till Premium. Ändringen sker då först efter att din prenumerationsperiod (3 månader) med Premium Plus är slut. Läs mer vanliga frågor om prisplaner här.

Hur ofta ändras återbäringen (i %)?

Återbäringen (%) justeras max en gång var tredje månad (med undantag vid höjd återbäring), precis som med rörlig ränta hos andra svenska banker. Den aktuella återbäringen i % eller justeringen reflekteras av rådande marknadsläge och vår bankpartner Sveas utsikter för framtida räntejusteringar på marknaden. Bokio tillsammans med Svea kommer alltid sträva efter att erbjuda den bästa återbäringen svenska småföretagare kan få på sitt transaktionskonto. Återbäringen (i %) är garanterad under hela prenumerationsperioden.

Hur bokförs cashback och återbäring?

Både återbäring på insatt kapital och cashback på kortköp bokförs automatiskt. När du får din återbäring på insatt kapital och cashback från oss ställer vi ut en självfaktura till dig. Självfakturan bokförs i samband med att utbetalningen görs.

Kan jag uppgradera från Premium till Premium Plus?

Har du planen Premium (årsvis eller kvartalsvis betalning) och vill uppgradera till Premium Plus innan perioden löper ut går det utmärkt!

När du uppgraderar går du över direkt till Premium Plus och betalningen inkluderar den innevarande månaden (fr.o.m. dagen du uppgraderar), vilket innebär att din första återbäring betalas ut redan nästa månad.

Vid betalningen kommer det resterande beloppet som återstår för din betalningsperiod (per månad) att dras av från ditt pris för Premium Plus (per kvartal). Går du från Premium årsbetalning och har 11 månader kvar av din betalningsperiod så kommer det vid de första tre betalningarna av Premium Plus, som betalas per kvartal, att dras av 3 månaders avgifter för Premium. Nästkommande kvartal och betalningsperiod för Premium Plus så kommer de återstående 2 månaderna att dras av på din avgift.

 

Jag uppgraderade från Premium till Premium Plus, vad händer om jag vill nedgradera till Premium igen?

Du kan nedgradera din prisplan när du vill. Då avbryts prenumerationen på Premium Plus och en ny prenumeration på Premium (årlig eller kvartals) tar vid. Om du tidigare har haft en årsprenumeration på Premium med kvarstående månader får du värdet av dessa månader som rabatt. 

Måste jag ha Bokio Företagskonto för att skaffa Premium Plus?

Om du inte har Bokio Företagskonto har du inte möjlighet att få finansiell återbäring på de finansiella tjänsterna (cashback på kortköp och återbäring på insatt kapital). Däremot kan du ändå ta del av de andra fördelarna med Premium Plus såsom bokföringssupport, livechatt och prioriterad produktsupport utan extra kostnad.