Vanliga frågor om prisplaner

Kan jag teckna prisplanen Balans eller Business utan att aktivera Bokio Företagskonto?

Ja, det kan du!

Vad är bindnings- och uppsägningstiden för Bokios prisplaner?

Våra prisplaner har ingen bindningstid. Det finns heller ingen uppsägningstid, men du betalar alltid för innevarande månad när du har sagt upp ditt medlemskap. Om du byter till en annan prisplan så är det den nya planens pris som gäller för innevarande månad. 

Hur tar ni betalt?

Vi skickar en faktura till dig via mejl. Fakturering sker månatligen och din faktura för föregående månad summeras och skickas ut någon vecka in på efterföljande månad.

Kostar det att göra löner i Bokio?

Om du har planen Gratis kan du ha upp till 3 anställda utan att betala en extra avgift, samma siffra för Balans är 5 respektive 10 för Business. Om du överskrider gränsen kostar det 20 kronor per extra anställd, oavsett paket. Den här begränsningen introduceras den 1 januari 2021. Om du inte har aktiverat en prisplan ännu så går du automatiskt under gratisplanen.

Har du fler än maxantalet (3, 5 eller 10) för din prisplan så kommer du få välja vilka anställda du vill aktivera nästa gång du skapar lön. Det är inte förrän du själv aktivt gått in och aktiverat de anställda som du vill skapa lön för, som det eventuellt kommer kosta dig något. Har du fler än 3, 5 eller 10 anställda på nästa lönekörning, kommer du få bekräfta dina betaluppgifter och att vi kommer fakturera dig. De anställda som du inte aktiverar kan fortsätta att ligga kvar som inaktiva eller så kan du välja att arkivera dem.  

Här kan du läsa mer om lön

Vad är Prioriterad support?

Med prioriterad support får du gå före i vår supportkö när du skickar in dina frågor till oss. För att få tillgång till prioriterad support måste du nu ansluta dig till prisplanen Business. För dig som sedan tidigare har tjänsten så ändras ingenting. Du har kvar tjänsten till samma pris som du fick när du anslöt dig tills dess att abonnemanget löper ut.