Bokföringssupport

Med planen Premium kommer du ha möjlighet att använda bokföringssupporten till en kostnad av 100 kr per verifikat. Vid avslutat ärende kommer kostnaden dras automatiskt på din månadsbetalning. Bokföringssupport ingår kostnadsfritt i planen Premium Plus.

Vad är Bokföringssupport?

Med Bokföringssupport har du möjlighet att få hjälp med bokföringsfrågor direkt i Bokio. Din fråga hanteras direkt kopplat till det underlag eller verifikat du behöver hjälp med och du följer enkelt upp ärendet där vi guidar dig hur du ska gå tillväga och vad du bör tänka på för att bokföra rätt. När du fått svar från oss så färdigställer du bokföringen enkelt själv.

Bokföringssupport är inte till för dig med frågor av mer komplex karaktär kring t.ex. bokslut, skatterådgivning, ekonomisk konsultation eller granskning av historisk bokföring. Om vi behöver sätta oss in i hur tidigare bokföring påverkar hur det aktuella verifikatet ska bokföras eller om frågan inte faller in under vad vi hjälper till med i den här tjänsten, förbehåller vi oss rätten att avbryta ärendet. I dessa fall kan du få hjälp av våra samarbetspartners via Anlita en konsult inne i Bokio.

Så funkar det

Du hittar knappen för Bokföringssupport högst upp i flödet när du bokför:

Klicka på Begär bokföringssupport

Tjänsten fungerar via det vanliga bokföringsflödet, leverantörsfakturor, utlägg, transaktioner att bokföra och via redan bokförda verifikat.

Bokföringssuport på redan bokfört verifikat

Beskriv underlaget och affärshändelsen så utförligt du kan samt hur detta ska användas i ditt företag, t.ex. om det ska förbrukas inom verksamheten eller säljas vidare. Har du exempelvis köpt hundmat så behöver vi veta om det ska säljas vidare eller om du bedriver en hundkennel och hundmaten är till hundar som du har i verksamheten.

Skicka ditt ärende för bokföringssupport

 

Tänk på!

  • Du behöver ladda upp ett underlag/kvitto/faktura för att kunna använda tjänsten. En bokningsbekräftelse är oftast inte tillräckligt för att räknas som godkänt underlag
  • Vi hanterar ärendena allt eftersom de kommer in och vanligtvis kommer svar inom 3-5 arbetsdagar
  • Du får en notis inne i Bokio när du har fått svar. Vi kommer inom kort också lägga till funktionalitet så att du kan bli notifierad via mejl

Om du har andra frågor kring hur tjänsten fungerar så kontaktar du oss som vanligt via support@bokio.se.