Kvitto på köp av Bokio prisplan

När du har uppgraderat din prisplan och betalningen gått igenom så skickas du tillbaka till sidan för Prisplaner som ligger under Inställningar → Betalning för Bokios tjänster. Gå till tabben Kvitto för att ladda ner ditt kvitto för köpet.

Kvitto för betalning av prisplan

Har du tecknat Premium och valt att betala årsvis i Bokio så får du kvittot direkt efter köpet. Du som däremot väljer att betala kvartalsvis får ditt kvitto först då pengarna börjar dras.