Hur bokför jag köp av Bokio prisplan?

Efter att du har uppgraderat prisplan och betalningen gått igenom så skickas du tillbaka till sidan för Prisplaner. Här kan laddar du ner kvittot för köpet. Skulle du lämna sidan så hittar du tillbaka genom att klicka på Uppgradera längst ner i vänstermenyn. Du som däremot väljer att betala månadsvis får ditt kvitto först då pengarna börjar dras (i dagsläget den 1 oktober eftersom det är då de nya prisplanerna träder ikraft).

Ladda upp kvittot och använd bokföringsmallen Inköp tjänster 25% moms.

Bokför inköp av prisplan