Inventarie

Definition:

En inventarie är en tillgång som köps in till ett företag som är avsedd att nyttjas under en längre tid.

Vad är en inventarie?

Inventarier är ett kategori av tillgångar som är ämnade att användas i företaget under en längre tidsperiod. Beroende på vilken typ av verksamhet ditt företag bedriver finns det olika behov av att köpa in inventarier. Ett företag som bedriver skogsbruk kan exempelvis ha behov av sågar eller dylika verktyg, medan en it-konsult istället har helt andra behov.

En inventarie ska inte vara avsedd att säljas vidare till andra kunder, i sådant fall handlar det om en lagertillgång. Vidare kan man dela upp inventarier i två kategorier: förbrukningsinventarier och anläggningstillgångar.

Förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarier har en ekonomisk livslängd om maximalt tre år. Med andra ord förväntas inte tillgången vara ekonomiskt lönsam i mer än tre år.

Ytterligare ett krav är att inventarien ska vara av begränsat värde, vilket definieras som ett halvt prisbasbelopp. För 2023 får en förbrukningsinventarie ha ett värde på maximalt 25 250 kronor.

Eftersom förbrukningsinventarier används i företaget kan du dra av dem på företagets resultat.

Anläggningstillgångar

En anläggningstillgång är en inventaire med en livslängd som överskrider tre år samt som har ett värde som överstiger ett halvt prisbasbelopp. På anläggningstillgångar drar man inte av hela kostnaden på en gång, utan istället fördelar man kostnaden över tillgångens nyttjandeperiod. Detta kallas för avskrivning i bokföringstermer.

 

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?