Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
K10 - allt du behöver veta

K10-blanketten - vi guidar dig genom K10:an

Det är den tiden på året igen – deklarationstiden. För många egenföretagare kan detta väcka känslor av förvirring, stress och osäkerhet. Men det behöver inte vara så komplicerat som det verkar. Tillsammans med vår partner UCS One Business går vi igenom hur utdelningsutrymmet fungerar och hur du fyller i K10-blanketten.

Vad är K10?

K10-blanketten är en blankett som du som äger kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar till Skatteverket tillsammans med din privata deklaration. På mer vardaglig svenska betyder det att du som driver ett aktiebolag har möjlighet att ta lågbeskattad utdelning på 20% upp till det så kallade gränsbeloppet. Detta styrs av de så kallade 3:12-reglerna.

Om du har tagit utdelning i ditt aktiebolag behöver du lämna in K10-blanketten, men även om du inte tagit utdelning rekommenderas du lämna in K10-blanketten för att enklare hålla koll på ditt gränsbelopp.

Gränsbelopp K10

Gränsbeloppet är det maximala belopp som du kan ta ut i form av lågbeskattad utdelning. Om du skulle ta ut mer pengar i utdelning än gränsbeloppet kommer den överskjutande summan att beskattas högre.

För att kunna beräkna ett gränsbelopp för inkomståret 2023 måste du ha ägt andelarna vid årets ingång. Ditt aktiebolag måste alltså vara startat senast den 31 december 2022.

Det är viktigt att gränsbeloppet räknas ut korrekt eftersom det påverkar hur stor utdelning du kan göra. Om du är väl påläst kan du göra detta på egen hand, om du vill vara extra säker på att du räknar rätt kan du ta hjälp från någon ekonomiskt sakkunnig.

Om du har glömt att fylla i K10-blanketten och du inte har koll på ditt gränsbelopp kan du korrigera detta i efterhand!

Trädabolag / vilande bolag

När vi pratar utdelning kan vi även gå in på begreppet trädabolag eller vilande bolag som det även kallas. Att lägga sitt bolag vilande, eller "i träda", innebär att man upphör med bolagsverksamheten och avvaktar i fem år för att undvika 3:12-reglerna.

Syftet med att sätta ett bolag i träda är att säkerställa att utdelning och kapitalvinst beskattas med en fast skattesats på 25%, oavsett storleken på utdelningen eller kapitalvinsten. Detta kanske kan vara aktuellt för dig om du har sparade vinster i ditt företag men inte tillräckligt med sparat utrymme på din K10-blankett för att få ut vinsterna till en låg skatt.

Detta kan dock vara invecklat och är du det minsta osäker kring reglerna för detta bör du ta hjälp av kunniga personer i ämnet. Blir det fel här kan det handla om stora summor i skatt.

Hur räknar man ut gränsbelopp för K10?

Det finns två olika tillvägagångssätt för att beräkna gränsbeloppet - förenklingsregeln eller huvudregeln. Du kan välja den regel som resulterar i det högsta gränsbeloppet för dig vid det aktuella året, förutsatt att du uppfyller de givna kriterierna (mer om dessa nedan).

K10 - Förenklingsregeln (schablonregeln)

Förenklingsregeln innebär att man får ett fastställt schablonbelopp som man lågbeskattat kan ta ut. Denna regel används om man inte kan använda huvudregeln eller om huvudregeln skulle ge ett lägre gränsbelopp.

Observera att man bara får använda förenklingsregeln (schablonregeln) för ett bolag per år om man skulle äga flera. Viktigt att känna till är även att schablonbeloppet fördelas proportionellt baserat på den del av andelarna i bolaget som du äger: om du äger 50% av bolaget kommer du att få 50% av schablonbeloppet tillgodoräknat dig.

Du kan läsa mer om förenklingsregeln här.

K10 - Huvudregeln (löneregeln)

Genom huvudregeln baseras gränsbeloppet på hur mycket lön (exklusive förmåner) bolaget har betalat ut under föregående år. För utdelningunderlaget 2024 använder man sig av lönerna under 2023.

Du kan läsa mer om huvudregeln här.

Att räkna ut gränsbeloppet kan i vissa fall vara krångligt. Det lättaste är därför att använda vår utdelningskalkylator!

Vi guidar dig genom K10-blanketten

I K10-blanketten finns det vissa avsnitt som kan verka krångliga om du inte har stött på dem tidigare. Här försöker vi därför göra dem enklare och förklara vad de betyder.

Omkostnadsbeloppet för aktierna

Du har rätt att räkna upp det omkostnadsbelopp du har för dina aktier (vad du anskaffat dem för). För inkomståret 2023 får du räkna upp detta belopp med 10,94%. Om du exempelvis gick in med 25 000 kronor i startkapital i ditt aktiebolag blir omkostnadsbeloppet 2 735 kronor (25 000 x 0,1094).

Sparat utdelningsutrymme från föregående år

Om du har kvar gränsbelopp från tidigare år som du inte använt för utdelning, eller kapitalvinst från bolaget, så sparas det till nästa år. Det sparade beloppet ökar med en viss räntesats, för inkomståret 2023 kan du räkna upp det sparade utrymmet med 4,94%, då multiplicerar du helt enkelt ditt sparade utdelningsutrymme med 1,0494.

Utdelning som ska beskattas i TJÄNST

Som ägare av ett fåmansföretag kan du beskattas enligt två olika inkomstslag: tjänst eller kapital. Kapitalinkomst är mer förmånligt skattemässigt än tjänsteinkomst. Därför beskattas du mindre om du tar din utdelning som kapitalinkomst.

Om du tar ut större utdelning än ditt gränsbelopp beskattas hela gränsbeloppet som inkomst av kapital, medan den överskjutande summan beskattas som inkomst av tjänst. Beskattningen blir då samma som för vanlig lön och uppgår ibland till ungefär 55%.

Utdelning som ska beskattas i KAPITAL

Om din utdelning ligger inom gränsbeloppet beskattas den som kapitalinkomst på 20%. I din privata inkomstdeklaration redovisas den däremot som 30% beskattad. För att korrekt skatt ska betalas (20%), inkluderas endast ⅔ av utdelning i den privata deklarationen. Detta framgår tydligt i blanketten.

Blankett eller digital inlämning?

Du kan välja att lämna in K10-blanketten via fysisk blankett eller digital inlämning via Skatteverkets e-tjänst. Vi rekommenderar att du använder e-tjänsten av flera anledningar:

  • Den visar bara den information som är relevant för dig
  • Du får hjälp på traven att fylla i rätt rutor
  • Informationen överförs automatiskt till rätt rutor i din privata deklaration
  • Du behöver inte skicka in blanketten med post

I den här guiden går vi igenom hur du fyller i K10-blanketten via e-tjänsten.

Om du ändå vill fylla i K10:an på traditionellt vis, alltså på pappersblankett, eller bara vill lära dig vad de olika sidorna innebär, så går vi igenom hela blanketten nedan.

Hur fyller jag i K10-blanketten?

K10-blanketten består av fyra avsnitt: A, B, C och D. Beroende på vilken metod du använder för att räkna ut gränsbeloppet skiljer det sig åt vilka sidor du behöver fylla i.

Avsnitt A sida 1 - Utdelning alternativ 1 - Förenklingsregeln

Den här sidan fyller du i om du tar utdelning enligt förenklingsregeln. Även om all din utdelning beskattas som kapital behöver du fylla i rutorna 1.6-1.11. I ruta 1.6 fyller du i hur mycket utdelning du har betalat ut. i ruta 1.7 fyller du i hur stort ditt gränsbelopp är.

Beroende på hur rutorna 1.6 och 1.7 förhåller sig till varandra kommer du få ett positivt värde, negativt värde eller 0. Därefter kan du fylla i resten av rutorna.

Om du har tagit ut maximal utdelning enligt ditt gränsbelopp kommer det stå 0 i rutorna 1.8-1.11. Bilden nedan visar hur det ser ut när du har tagit ut maximal utdelning enligt förenklingsregeln utan något sparat utdelningsutrymme.

k10

 

Om du använder dig av förenklingsregeln och inte har avyttrat några aktier är det bara den här sidan i k10-blanketten som du behöver fylla i.

Avsnitt A sida 2 - Utdelning alternativ 2 - Huvudregeln

Om du har tagit utdelning enligt huvudregeln är det på sida två du deklarerar ditt gränsbelopp och hur mycket utdelning du tagit. Sidans logik följer i stort sett samma mönster som om du tagit utdelning enligt förenklingsregeln.

För att kunna fylla i sida två i K10 behöver du först fylla i avsnitt D på sida 4. Om du använder huvudregeln behöver du inte fylla i sida 1.

Avsnitt B sida 3 - Avyttring av aktier/andelar i fåmansföretag

Om du har sålt eller på annat sätt avyttrat aktier under inkomståret ska du fylla i informationen på sida 3. Om du inte har avyttrat några aktier behöver du inte fylla i något i den här delen.

Avsnitt C sida 3 - Omräknat omkostnadsbelopp

För de allra flesta är det enkelt att beräkna omkostnadsbeloppet för aktierna. De räknas ut genom att ta statslåneräntan plus 9 procentenheter, det framgår tydligt i K10-blanketten vad omkostnadsbeloppet är varje år.

För de som anskaffade aktierna tidigare än 1990 används indexregeln för att beräkna det omräknade omkostnadsbeloppet. För de som anskaffade aktierna innan 1992 används kapitalunderlagsregeln för att beräkna det omräknade omkostnadsbeloppet.

Hur du går tillväga för att beräkna det omräknade omkostnadsbeloppet kan du läsa om på Skatteverkets hemsida. För dig som startade ditt företag efter 1992 behöver du inte fylla i något i detta avsnitt.

Avsnitt D sida 4 - Lönebaserat utrymme

I den här delen lämnar du information om bolagets löner för att bevisa att du kan använda huvudregeln samt beräknar ditt lönebaserade utrymme. Siffrorna från den här delen används för att beräkna ditt gränsbelopp på sida 2.

Hur fyller jag i K10-blanketten om jag inte tagit någon utdelning?

Även om du inte har tagit utdelning är det bra att lämna in K10:an för att hålla koll på ditt gränsbelopp. När du inte utnyttjar ditt gränsbelopp får du spara det till nästa år, på så sätt kan stora summor ackumuleras om du inte tar utdelning under några år. Genom att lämna in K10 kan du enklare hålla koll på hur ditt sparade utdelningsutrymme växer för varje år.

Spara gränsbelopp enligt förenklingsregeln

Om du inte tagit någon utdelning behöver du fylla i rutorna 1.1-1.5 samt 1.9 och 1.11 på den första sidan. Resten av rutorna på sida 1 kan du sätta en 0 på, och resterande sidor kan du hoppa över helt.

Spara gränsbelopp enligt huvudregeln

Om du kan använda huvudregeln men inte har tagit någon utdelning fyller du i rutorna 2.1-2.6 samt 2.12. Resten av rutorna på sida 2 kan du sätta en 0 på. Du behöver även fylla i avsnitt D för att kunna beräkna ditt gränsbelopp.

TIPS: det går snabbare att lämna in K10:an via Skatteverkets e-tjänst, samtidigt som du minskar risken för misstag. Följ stegen i den här guiden.

Kom ihåg: balansera lön och utdelning

Utdelning är ett skatteeffektivt sätt att få ut vinst från företaget. Det kan däremot få negativa följder att maximera utdelningen och minimera lönen. Lönen är bland annat sjuklönegrundande och pensionsgrundande, vilket inkomst från utdelning inte är.

Det medför att du kan få mindre inkomst och pension om du inte tar ut tillräckligt mycket pengar i form av lön. Se därför till att ha med detta i bakhuvudet när du planerar din utdelningsstrategi.

UCS One Business hjälper dig med stort och smått

Det kan vara klurigt i djungeln av skatter och deklarationer. Oavsett om du behöver hjälp med K10-blanketten, årsredovisningen eller bokföringen i Bokio finns vi här för dig. Välkommen att kontakta oss för att få reda på hur vi kan göra deklarationssäsongen enkel och effektiv för dig.

Kontakta UCS One Business

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser