Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
6 anledningar till att kolla dina rapporter

6 anledningar till att kolla dina rapporter

Kollar du bara på dina rapporter i Bokio när det är dags för bokslut? Sluta upp med det och använd rapporterna som källa till insikter i din verksamhet! Med bra koll på dina rapporter kan du ta strategiska beslut som får ditt företag att växa.

1. Kolla hur ditt företag går

En av de största anledningarna till att kolla dina rapporter är för att få en tydlig bild av ditt företags välmående. Hur går det för verksamheten från månad till månad och vilka är dina största inkomstkällor repsektive utgifter? Hur ligger ditt företag till i förhållande till budgeten?

I resultatrapporten får du en överblick över alla dina inkomster och kostnader. Du kan jämföra resultatet mellan olika perioder för att få en förståelse för hur olika säsonger påverkar din verksamhet. Rapporterna är enkla att förstå och kan hjälpa dig att optimera din verksamhet för skapa större marginaler.

Läs mer om resultatrapporten.

2. Hur ser ditt kassaflöde ut?

Det är alltid viktigt att ha ett bra kassaflöde, särskilt i tider när vi närmar oss en lågkonjunktur. 

I balansrapporten kan du läsa av ditt företags ekonomiska ställning vid en given tidpunkt. Du kan se hur mycket tillgångar du har och vad tillgångarna består av. Du kan också se vilka kort- och långfristiga skulder du har. Det viktigaste att ta med sig från balansrapporten är huruvida dina tillgångar räcker för att betala din skulder eller inte.

Läs mer om din balansrapporten. 

3. Se över dina skulder och kostnader

I balansrapporten får du en tydlig överblick över dina skulder. Men om du vill gå ner på djupet kan du kolla på specifika konton och därefter på varje enskilt verifikat. Kanske finns det några fortlöpande betalningar som du kan säga upp?

4. Granska dina fakturor

Det är viktigt att spåra sina fakturor – både ingående och utgående. I Bokio finns det lite olika sätt att hålla koll på sina fakturor.

Under "saker att göra" ser du rådande status på dina fakturor. Där påminns du när det börjar närma sig att betala en faktura, och när du själv har skickat en faktura till en kund får du uppdatering kring fakturans status. Om du behöver få in pengar snabbt från dina fakturor kan Bokio hjälpa dig genom fakturaköp.

Du kan också gå in under fliken "fakturor" och se vilka pågående fakturor som finns i ditt företag. Ett tredje alternativen är att kolla i huvudboken, där får du en sammanfattande överblick över alla dina kostnader och inbetalningar.

5. Hitta misstag i bokföringen

När man bokför är det viktigt att alla siffror hamnar på rätt plats, något som Bokio hjälper dig med. Om du har Bokio Företagskonto automatiseras många bokföringsmoment vilket minskar risken för misstag.

Om du däremot hämtar in dina transaktioner från ett annat bankkonto kan det vara skönt att dubbelkolla att alla siffror stämmer.

I huvudboken finns det ett verktyg som hjälper dig att leta reda på fel genom att ställa upp alla konton med en debit-kolumn och en kredit-kolumn, där det är enkelt att identifiera ifall siffrorna inte kvittar ut varandra.

Läs mer om hur du använder funktionen här.

6. Skanna av skatteläget

När det börjar närma sig räkenskapsårets slut är rapporterna ett bra verktyg att stämma av hur väl din inkomst stämmer överens med din debiterade preliminärskatt, alltså siffrorna som du angav i din preliminära inkomstdeklaration.

Om du märker att ditt företag har tjänat betydligt mer än vad du trodde på förhand betyder det att du kommer betala in restskatt till Skatteverket, i sådant fall är det bra att du vet om det i förväg så att det inte kommer som en chock och du inte har några tillgängliga pengar.

Om du istället märker att du har tjänat mindre än vad du trodde på förhand kommer du få tillbaka pengar. Då är det också bra att du vet om det på förhand så att du kan planera hur du får ut mest nytta av pengarna.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser