Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Likviditetsbudget

Vad är en likviditetsbudget?

I tider när vi närmar oss en lågkonjunktur kan det bli svårt för vissa företag att gå runt. Kunderna håller hårdare i sina pengar och företag sparar in kostnader som inte är direkt avgörande för verksamheten. För att säkerställa att ditt företag kommer gå runt är det en bra idé att göra en likviditetsbudget.

Vad är likviditet?

När man pratar om likviditet syftar man på ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Det handlar alltså om hur lätt eller svårt det är för ett företag att betala sina utgifter. Företag som har god likviditet har inga problem att betala sina skulder – medan ett företag som har dålig likviditet har svårt att, eller kan inte, betala sina skulder i tid. Detta i sin tur kan påverka ett företag negativt på olika sätt, exempelvis genom ytterligare avgifter eller ett skadat förtroende.

Likvida medel

Dina likvida medel är dina tillgängliga pengar som kan användas vid vilket givet tillfälle som helst för att göra utbetalningar. Dina likvida medel finns i regel att tillgå på företagets bankkonton eller i dess kassa. Pengar som är investerade i aktier eller fonder räknas inte som likvida medel.

Vad är en likviditetsbudget?

En likviditetsbudget är en prognos för ditt företags likviditet. I en resultatbudget ställer du upp dina inkomster och utgifter för att beräkna en planerad vinst eller förlust i din verksamhet. I en likviditetsbudget är vi inte intresserad av inkomster eller utgifter – utan här handlar det om att räkna dina inbetalningar respektive utbetalningar. På så sätt får du koll på hur pengar som kommer finnas på kontot varje månad.

Varför ska man göra en likviditetsbudget?

Likviditetsbudgeten är en viktigt del av ditt företagande, som säger mycket om din verksamhets tillstånd på kort sikt. Om du ser att likviditeten sjunker i din likviditetsbudget kan du vidta lämpliga åtgärder på förhand, istället för att hamna i ett läge där du inte har medel för att göra en utbetalning.

När du har gjort en likviditetsbudget kan du jämföra det med din resultatbudget. Om du exempelvis har en budgeterat för en förlust på 15 000 kronor i maj är det viktigt att du har minst i 15 000 kronor i likvida medel i din likviditetsbudget för samma månad. Även om ditt företag går med vinst på lång sikt, gäller det att hålla koll så att man alltid kan betala av sina skulder vid varje givet tillfälle på året.

Exempel: Benny driver ett eget företag och tar sig ann ett stort projekt på 3 månader, han får betalt först efter att projektet är slutfört. Benny har 15 000 kronor i likvida medel.

Benny fakturerar uppdragsgivaren 120 000 kronor (exkl. moms). Under de tre månaderna har Benny i genomsnitt utbetalningar på 10 000 kronor per månad och sett över perioden har Benny gjort en vinst på 90 000 kronor. Men eftersom Benny bara hade 15 000 kronor i likvida medel vid starten av perioden var han inte i bestånd att göra sina utbetalningar den andra månaden.

Räkna inklusive moms i likviditetsbudgeten

Eftersom skillnaden mellan inkomster och utgifter inte alltid motsvarar skillnaden mellan dina inbetalningar och utbetalningar, är det viktigt att inte blint utgå från resultatbudgeten. I din resultatbudget räknar du alltid exklusive moms, eftersom du alltid kommer gå +-0 på momsen i slutändan.

I likviditetsbudgeten däremot räknar man inklusive moms eftersom det handlar om hur mycket pengar du har på kontot vid en given tid, oavsett om har mer ingående moms än utgående eller vice versa.

Likviditetsbudget mall

Nedan följer ett exempel på hur en likviditetsbudget kan se ut. Beroende på storlek och företagsform kan det finnas behov att lägga till flera poster eller så kanske du klarar dig på färre.

Det centrala i en likviditetsbudget är att utgå från den ingående behållningen – summan tillgängliga pengar det första datumet i månaden – för att sedan subtrahera utbetalningarna från inbetalningarna. Därefter har du antingen mer eller mindre likvida medel än i början av månaden – detta är din utgående behållning.

exempel på mall för likviditetsbudget

Som du ser ovan är likviditetsbudgeten är bra verktyg för att hålla koll på hur likviditeten ser ut i ditt företag. Om du på förhand ser att din likviditet kommer sjunka till kritiska nivåer några månader fram i tiden kan du agera proaktivt.

Kanske har du placerat pengar i aktier eller fonder som du kan plocka ut? Annars kan det vara bra att rådgöra med banken och kolla på möjligheter att låna pengar för att stärka likviditeten. Om du då kan visa upp en likviditetsbudget ökar dina chanser att bli beviljad.

Ansvarsbegränsning

Detta är inget facit på hur din likviditetsbudget ska se ut – utan ett exempel på en mall som man kan utgå ifrån. Bokio ansvarar inte för hur mallen används eller för konsekvenser av eventuella felaktiga beräkningar.

 

Går du i tankar på att starta aktiebolag?

I vår guide får du massa med handfasta tips och trix som underlättar din företagsstart – från hur du skriver en affärsplan till hur mycket lön bör ta ut. Och allt däremellan, helt gratis!

Dina personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser