Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
7 tips för att öka marginalerna

7 tips för att öka marginalerna

Inför en lågkonjunktur kollar alla företag på hur man kan göra för att öka marginalerna. Mångt och mycket är långsiktigt och strukturerat arbete – men det finns några kortsiktiga lösningar att tillgå för att öka marginalerna. Eftersom det kan vara svårt att öka försäljningen kan det vara läge att se över hur man kan minska sina utgifter.

1. Värna om dina befintliga kunder

Dina kunder är dina kunder av en anledning, det uppskattar din verksamhet för att den bidrar med värde till deras liv. Det är betydligt lättare att få gamla kunder att återkomma till ditt företag än att hitta nya. Fokusera därför för att värna om dina kunder på olika sätt så att de känner sig uppskattade och fortsätter att komma tillbaka.

Att kolla på nya kundsegment och utöka sin verksamhet är givetvis ett viktigt steg för att öka tillväxten i ditt företag på sikt. Men det är dålig timing att ta det steget under en lågkonjunktur när potentiella kunder håller hårdare i sina pengar.

2. Satsa på dina bästa produkter eller tjänster

I linje med föregående tips är det dålig timing att lansera nya tjänster eller produkter i en lågkonjunktur. Det krävs mycket arbete för att ta fram en ny produkt eller tjänst och det är svårt att förutspå hur bra den kommer leverera på förhand. Med andra ord är det lite av en chansning.

Och vi vill inte ta onödiga chanser eller risker i en lågkonjunktur – istället vill vi fokusera på de befintliga produkterna eller tjänsterna som går bäst. Det kan i vissa fall vara värt att pausa eller ta bort delar av verksamheten som inte är särskilt lönsamma och fokusera på att göra de lönsamma bitarna ännu bättre. På så sätt blir vinstmarginalen på varje köp blir lite större.

3. Höj priserna

Ett ganska självklart sätt att öka marginalerna är att höja priset på en produkt eller tjänst. Detta bör dock göras med mycket omtanke och försiktighet, annars kan det få motsatt effekt och skrämma iväg kunderna istället.

Om dina kunder tycker att ditt företag bidrar med värde till deras liv på något sätt, lär en liten prisökning inte få dem att sluta handla hos dig. Ett snyggt sätt att hantera prishöjningen är att lägga till något litet extra i produkten eller tjänsten, då framstår prisökningen som mer rättfärdigad.

4. Förkorta kredittiden på utgående fakturor

Ett tips som är lätt att implementera är att förkorta betalningstiden när du skickar en faktura. På så sätt behöver du inte ligga ute med pengar lika länge. För varje dag som du har utfört en tjänst men inte fått betalt agerar du bank åt din kund. Genom att få betalt snabbare får du mer likvida medel att röra dig med och du kan i din tur göra dina utbetalningar lättare.

Många kunder har inget emot att betala en faktura inom 10-15 dagar istället för de 30 dagar som är vanligast idag. Det har alltså en liten betydelse för kunden men kan göra stor skillnad i ditt företag.

5. Förlänga kredittiden på inkommande fakturor

På andra sidan spektrumet kan det vara en bra idé att förhandla om att förlänga betalningstiden på dina inkommande fakturor. Om du har likviditetsbrist kan en vecka eller 15 dagar extra göra att du hinner få fram pengar att betala med.

6. Fakturaköp

Ett annat sätt att öka marginalerna är att använda sig av så kallat fakturaköp eller factoring. Det innebär att du säljer din faktura till en tredje part och får betalt direkt när fakturan är såld. Du slipper vänta betalningen från kunden och du slipper lägga energi på att tjata ifall kunden inte skulle betala i tid. Fakturaköp är ett bra sätt att öka likviditeten och öka marginalerna för ditt företag.

7. Revidera din budget

Om du vill dra ner på dina utgifter är det bra att först få en bra översiktlig bild av vart dina pengar går. Förhoppningsvis har du redan gjort en budget som du kan utgå från. Kanske kan du hitta några poster som du kan skära ner med några procent?

Om problemet är likviditetsbrist är det första steget att göra en likviditetsbudget. Därefter är det läge att leta efter möjligheter att dra ner på dina utbetalningar.

Sammanfattning

När man vill öka marginalerna handlar det om att öka skillnaderna mellan inkomster och utgifter. Eftersom det kan vara svårt att öka försäljning under en lågkonjunktur bör du fokusera på att minska utgifterna och behålla en kontrollerad likviditet. Givetvis finns det många fler tips, men dessa kan utgöra en startpunkt för ditt företag åtgärder för att öka marginalerna.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser