Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Lågkonjunktur – tips till dig som är egenföretagare

Lågkonjunktur – tips till dig som är egenföretagare

Vi har precis tagit oss ur corona-pandemin och många företag har satts under rejäl prövning. Efter en kort period av utpustande inledde Ryssland en invasion av Ukraina och återigen är vi på väg mot tuffare tider. Skenande elpriser, dyrare matpriser, och till råge på allt är Sverige på väg in i en lågkonjunktur.

Vad är en lågkonjunktur?

En lågkonjunktur är ett ekonomiskt tillstånd som innebär tuffa tider för ett lands företagare och invånare. En lågkonjunktur kännetecknas av att efterfrågan på tjänster och varor är lägre än utbudet, vilket leder till att många företag tvingas dra ner på sin produktion och säga upp arbetskraft. Några vanliga kännetecken för en lågkonjunktur är:

  • Minskad efterfrågan på tjänster och produkter
  • Arbetslösheten ökar
  • Investeringsviljan sjunker
  • Många företag har svårt att gå runt
  • Staten får inte in lika mycket skatt på grund av minskad konsumtion

I takt med att arbetskraften minskar sjunker även hushållens köpkraft, vilket bildar en negativ spiral. Detta leder ofta till att företag blir mer restriktivna i sin budget, exempelvis genom att undvika större investeringar eller undvika nyanställningar.

Varför blir det lågkonjunktur?

Orsakerna bakom lågkonjunktur ligger ofta långt bortom Sveriges gränser. Den globala ekonomin får ofta många ringar på vattnet och en rad av komplexa kedjor kan trigga igång en lågkonjunktur.

Generellt kan man säga att en lågkonjunktur ofta följer efter en period när det har varit högkonjunktur. Det är en naturlig del i den ekonomiska cykeln med andra ord. I enskilda fall kan det finnas mer specifika orsaker bakom konjunktursvängningar. Sanktionerna mot Ryssland har exempelvis trissat upp priset på energi och matvaror, vilket i sin tur har lett till att många företag behöver kompensera med högre priser.

En annan faktor som spelar in, och används som verktyg för att hålla konjunkturen under kontroll, är hur hög räntan är. Om det är dyrt att låna pengar undviks investeringar och om det är billigt att låna pengar är folk mer benägna att ta lite större risker.

Hur påverkas du som egenföretagare av en lågkonjunktur?

Nästan alla företag påverkas av en lågkonjunktur – men vissa påverkas mer än andra. Dels handlar det om hur väl förberedd ditt företag är för tuffare tider och dels vilken bransch du verkar inom men även vilket kundsegment din verksamhet vänder sig till.

Om din verksamhet säljer någonting som alla behöver för att klara av sin vardag från dag till dag kan du räkna med ditt företag kommer klara sig bra genom en lågkonjunktur. Om du däremot säljer något som man kan klara sig utan, exempelvis smycken, finns det stor risk att konsumenterna kommer prioritera sina pengar på mer nödvändiga kostnader.

Generellt kan man säga att din försäljning med största sannolikhet kommer sjunka, eftersom hushållen drar ner sina utgifter och företagen likaså.

Hur kan man tackla en lågkonjunktur?

Det är givetvis väldigt individuellt för olika företag hur man bäst tacklar en lågkonjunktur beroende på ens förutsättningar. Men det finns några övergripande tips som kan hjälpa de allra flesta.

Ta lågkonjunkturen på allvar

Det första tipset för hur du kan tackla en lågkonjunktur är mer psykologisk än operativt. För att kunna lösa ett problem behöver du först acceptera att du faktiskt står inför en tuff utmaning de kommande åren. Det är naivt att tro att just ditt företag kommer fortsätta som vanligt eller att just dina kunder är trognare än andra företags.

När du är accepterat det faktum att du behöver anpassa din verksamhet till lågkonjunkturen kan du fokusera på vilka detaljer som kan göra mest skillnad för dig.

Ha koll på din likviditet

När det finns risk för att dina intäkter kommer sjunka är det viktigt att hålla koll på företagets likviditet, alltså betalningsförmågan på kort sikt. Utgifter som lokalhyra och lön kommer ligga kvar på samma nivå även om du befinner dig i en lågkonjunktur. Om du helt plötsligt får fakturor som du inte kan betala på grund av lägre intäkter sitter du i en prekär situation.

Om är osäker på hur mycket likvida medel du har att tillgå är det en god idé att göra en likviditetsbudget för att säkerställa att du inte hamnar i ovanstående situation.

Tips för att säkra företagets likviditet.

Sätt dig in i dina kunders perspektiv

Att lära känna sina kunder är viktigt i alla affärssammanhang, men hur dina kunder beter sig i en lågkonjunktur är kanske inget som normalt sätt ingår när du kartlägger dina målgrupper. Är dina produkter eller tjänster något de kommer fortsätta köpa även när de drar ner på sina utgifter? Kommer de gå till en konkurrent som har billigare priser?

Om det är svårt att spekulera fram ett bra svar är det allra bästa att direkt fråga dem, då får du svart på vitt hur de känner och varför de känner som de gör.

Se över ditt erbjudande

När du har tagit reda på hur dina kunder tänker och känner kan du fundera på om du ska anpassa ditt kunderbjudande så att det passar dina kunder bättre. Kanske kan du ändra prisbilden, erbjuda ett tilltalande kampanjerbjudande, ändra dina betalningslösningar eller liknande.

Om du har en särskild tjänst eller produkt som har särskilt hög vinstmarginal kan det vara läge att satsa extra på den och tillfälligt ta bort produkter som inte är lika lönsamma.

Att kontinuerligt jobba med affärsutveckling är att föredra – men i samband med en lågkonjunktur kan det vara extra viktigt att du fokuserar på just det som gör ditt företag lönsamt.

Utveckla din kompetens

Det är naturligt att affärerna går ner i en lågkonjunktur. När det inte är lika hektiskt på jobbet kan det vara ett bra tillfälle att passa på att utveckla din kompetens. Kompetensutveckling kan ske i olika skalor: antingen i form av någon formell utbildning eller på egen hand med resurser som du själv söker upp på internet.

Att utveckla sin kompetens är en långsiktig investering – som ofta faller i skuggan av det operativa arbetet från dag till dag. Passa på att rusta dig med framtidens verktyg medan affärerna går lugnare!

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser