Inkomstdeklaration

Definition:

Inkomstdeklarationen är ett dokument som skickas in till Skatteverket och innehåller uppgifter om föregående års inkomster.

Inkomstdeklarationens syfte

Precis som namnet antyder så är inkomstdeklarationens syfte att beskriva din inkomst för det föregående året. Inkomstdeklarationen utgör grunden för hur mycket skatt du ska betala på din inkomst.

Det är först efter att den sista kronan för året är intjänad som Skatteverket kan veta exakt hur mycket du ska betala i skatt. När året är slut och du fyller i din inkomstdeklaration finns det dessutom utrymme för att göra vissa justeringar, exempelvis hantera traktamente eller periodiseringsfonder.

Utifrån den slutgiltiga redovisningen av dina inkomster räknar Skatteverket ut din skatt för hela året. Eftersom man betalar in preliminär skatt under årets gång blir den slutgiltiga skatten ofta nära den preliminärt debiterade skatten. Inkomstdeklarationen ska lämnas in av både företag och privatpersoner.

Skillnad mellan inkomstdeklaration och preliminär inkomstdeklaration

Inkomstdeklarationen lämnar man in några månader efter att räkenskapsåret har tagit slut, i inkomstdeklarationen omfattas därför all definitiv inkomst som du faktiskt har tjänat in.

Den preliminära inkomstdeklarationen däremot är en uppskattning av dina framtida inkomster. Om du exempelvis tror att du kommer tjäna 500 000 kronor i ditt företag under kommande år, kommer du din preliminära skatt baseras på det beloppet. Den preliminära inkomstdeklarationen kan justeras under årets gång.

Olika typer av inkomstdeklarationer

Beroende på vilken typ av företag du driver finns det olika inkomstdeklarationer som ska lämnas in. De olika deklarationerna delas upp från 1 till 4.

Inkomstdeklaration 1

Inkomstdeklaration gäller för privatpersoner som får sin inkomst via anställning. Även ägare av enskild firmor deklarerar via inkomstdeklaration 1, eftersom en enskild firma inte är en egen juridisk person. Om du driver enskild firma ska du även fylla i och lämna in en NE-bilaga.

Om du är ägare i ett fåmansföretag ska du lämna in bilagan k10 tillsammans med din privata deklaration. Om du är delägare ska du lämna in N3A-bilaga tillsammans med din privata deklaration.

Inkomstdeklaration 2

För aktiebolag och ekonomiska föreningar är det inkomstdeklaration 2 som ska fyllas i och lämnas in.

Inkomstdeklaration 3

Inkomstdeklaration 3 ska lämnas in för ideella föreningar och stiftelser.

Inkomstdeklaration 4 

Om du driver ett handelsbolag eller kommanditbolag ska inkomstdeklaration 4 skickas in.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?