Traktamente

Definition:

Traktamente är en kostnadsersättning som kan tillkomma i samband med tjänsteresor eller arbete på annan ort.

Traktamente innebär kostnadsersättning

När du är på tjänsteresa och övernattar minst en natt, så kan du ha rätt till traktamente, det vill säga en kostnadsersättning. Traktamentets funktion är att täcka de extra utgifter som tillkommer i samband med en tjänsteresa, exempelvis högre måltidskostnader.

Hur stort traktamente du kan få beror på lite olika faktorer som vi kommer gå igenom senare i artikeln. Det maximala schablonbeloppet du kan få för inkomståret 2023 är 260 kronor per dag.

Traktamente i Sverige

För att det ska gå att få traktamente i Sverige krävs det att tjänsteresan är längre än 50 kilometer bort från ordinarie arbetsort, samt längre än 50 kilometer bort från din bostad. Ibland används begreppet dagtraktamente för att beskriva traktamentets storlek per dag.

Heldag

För att du ska kunna få det maximala schablonbeloppet om 260 kronor för en dag behöver tjänsteresan omfatta en hel dag. För att resedagen ska omfattas som en heldag kräver det att resan påbörjas innan klockan 12:00 och avslutas efter klockan 19:00.

Halvdag

Om din tjänsteresa inte omfattar hela dagen får du ett reducerat traktamente om 130 kronor per dag. En halvdag är en dag där resan påbörjas klockan 12:00 eller senare, eller avslutas klockan 19:00 eller tidigare under hemresedagen.

Exempel: Benny åker iväg på tjänsteresa tisdag klockan 14:00 och kommer hem fredag klockan 19:10. Benny traktamente blir då som följande:

  • Halvt maximibelopp för tisdag = 130 kronor
  • Helt maximibelopp för onsdag, torsdag och fredag = 260*3 = 780 kronor
  • Total traktamente för tjänsteresan blir då 910 kronor.

Reducerat traktamente vid fria måltider

Om arbetsgivaren står för måltiderna under den anställdes tjänsteresa kommer traktamentet reduceras. Eftersom traktamentet i stora drag är tänkta att täcka just ökade måltidskostnader, försvinner dess funktion i mångt och mycket om måltiderna är fria för den anställda.

Följande belopp reduceras traktamentet med vid fria måltider:

  • Fri frukost reducerar traktamentet med 48 kronor.
  • Fri lunch eller middag reducerar traktamentet med 91 kronor.
  • Fri lunch och middag reducerar traktamentet med 182 kronor.
  • Fri frukost, lunch och middag reducerar traktamentet med 234 kronor.

Ovan reduktioner gäller vid det maximala schablonbeloppet, ett reducerat traktamente (exempelvis halvdag) ger lägre reduktioner.

Långvarigt arbete på annan ort

För någon som jobbar på en annan ort under en längre tidsperiod reduceras traktamentet. Detta beror på att dina levnadskostnader förväntas sjunka.

Om du är på tjänsteresa i mer än tre månader reduceras traktamentet ner till 70 procent av maximibeloppet.

Om du är på tjänsteresa i mer än två år reduceras traktamentet ner till 50 procent av maximibeloppet.

Nattraktamente

I vanliga fall betalar arbetsgivaren kostnader för boende under en tjänsteresa, oftast hotell. Men om den anställde bor på något annat sätt, som arbetsgivaren inte betalar för används något som kallas nattraktamente. Du kan få nattraktamente om exempelvis bor hemma hos en kompis eller släkting på en tjänsteresa.

Traktamente utomlands

Reglerna för traktamente utomlands påminner väldigt mycket om de regler som gäller i Sverige när det gäller hela och halva dagar, krav på övernattning och fri kost. Den stora skillnaden ligger i hur stort maximibeloppet är för respektive land. För länder där levnadskostnaderna är höga justeras normalbeloppet i enlighet med detta.

För att ge en uppfattning om hur mycket dagtraktamentet kan skilja mellan olika länder så har Iran bland de högsta i världen med 1 880 kronor och bland mindre ekonomiskt starka länder är normalbeloppet på 260 kronor (alltså samma som Sverige).

Går det att få traktamente utan övernattning

För att traktamente ska betalas ut måste tjänsteresan vara förenad med övernattning. Med andra ord går det inte att få traktamente om tjänsteresan endast varar en dag.

 Arbetsgivare betalar ut traktamente

Vanligtvis betalar arbetsgivaren ut traktamente, men om så inte är fallet går det att göra avdrag i din privata inkomstdeklaration.

Bokför traktamente

Oftast läggs traktamentet på den anställdas lön, om så inte är fallet kan det även bokföras manuellt. Läs mer om hur du bokför traktamente.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?