Periodisera leverantörsfaktura

Bokför du enligt kontantmetoden?

Då kan du behöva periodisera leverantörsfakturor vid bokslut! Det här innebär helt enkelt att man bokför fakturan med fakturametoden istället för kontantmetoden. Med andra ord, använder du fakturametoden är detta inget du behöver tänka på.

Eftersom vi gärna ser till att upprätta ett leverantörsreskontra, är det bra att använda funktionen för leverantörsfakturor i Bokio.

Lägg till 2440 som betalkonto

Gå till Inställningar → Betalkonton och lägg till 2440 (Leverantörsskulder) som betalkonto.

Lägg till konto 2440

Skapa leverantörsfaktura

Ladda upp faktura (om du inte redan gjort det), välj kategori Leverantörsfaktura och gå vidare för att lägga till fakturauppgifter och leverantör samt förbereda bokföring. Eftersom du använder kontantmetoden så kommer ingenting att bokföras förrän du registrerar betalning av fakturan.

Läs mer om bokföring av leverantörsfaktura med kontantmetoden.

Välj leverantörsfaktura

Registrera betalning på fakturadatum

Nu kommer det lite knepiga. Eftersom vi nu vill bokföra inköpet på fakturadatum som en leverantörsskuld (enligt fakturametoden) så registrerar vi en "betalning" av fakturan på fakturadatum (i detta fall är fakturadatum 2019-12-03) och väljer konto 2440 som "betalkonto".

Välj 2440 som betalkonto

Bokföringen kommer i detta fall att se ut enligt nedan. Inköpet är nu bokfört enligt fakturametoden där konto 2440 krediteras med totalsumman.

Verifikat för bokförd leverantörsskuld periodisering av leverantörsfaktura med kontantmetoden

Bokför betalning manuellt

När du sedan betalar fakturan i nästkommande räkenskapsår bokför du det manuellt så här:

Bokför i debet på konto 2440 och kreditera samma summa på det betalkonto du använt

Konto 2440 krediteras med det betalda loppet och det konto du betalar ifrån (i detta fall företagskonto 1930) krediteras med samma summa. Momsen har redan redovisats i tidigare räkenskapsår på fakturadatum och ska alltså inte vara med här.

Mer om periodisering vid bokslut

Om du till exempel har köpt ett arbete som utförts i år 1 men som du inte får faktura för förrän i år 2 så ska detta periodiseras i bokslutet om det uppgår till ett visst värde. Samma sak gäller för saker du sålt men inte skickar faktura på förrän i nästkommande år. Läs mer här om periodisering.

Läs mer