Delbetalning av leverantörsfaktura

Har du en leverantörsfaktura som ska betalas på avbetalning så kan du hantera detta i Bokio genom att registrera varje delbetalning för sig på fakturan.

Kontantmetoden

Börja med att ladda upp leverantörsfakturan enligt denna guiden: Bokför leverantörsfaktura: Kontantmetoden

För kontantmetoden så har bokningen sparats preliminärt på leverantörsfakturan tills dess att registrering av betalning sker. Momsen på fakturan kommer också att delas upp på varje inbetalningstillfälle när man bokför enligt kontantmetoden.

Fyll i summan för första delbetalningen, välj betalkonto samt det datum då första inbetalningen skedde.

Betalningen bokförs och fakturan får status "Delbetald".

Kommande betalningar av fakturan hanterar du på samma sätt som ovan. På sidan Räkningar kan du välja att endast visa fakturor med status "Delbetald". Har du många fakturor inlagda får du på så sätt fram fakturan snabbt till nästa gång du ska registrera en betalning.

Du kan även registrera betalningen från sidan Att göra.

 

Fakturametoden

Börja med att ladda upp leverantörsfakturan enligt denna guide: Bokför leverantörsfaktura: Fakturametoden

Har du fakturametoden bokförs inköpet på fakturadatum som en leverantörsskuld. Du registrerar varje delbetalning var för sig. Gå in på fakturan under Räkningar och klicka på "Registrera betalning".

Fyll i summan för första delbetalningen, välj betalkonto samt det datum då första inbetalningen skedde.

Betalningen bokförs och fakturan får status "Delbetald".

Kommande betalningar av fakturan hanterar du på samma sätt som ovan. På sidan Räkningar kan du välja att endast visa fakturor med status "Delbetald". Har du många fakturor inlagda får du på så sätt fram fakturan snabbt till nästa gång du ska registrera en betalning.

Du kan även registrera betalningen från sidan Att göra.