Delbetalning av leverantörsfaktura

Har du en leverantörsfaktura som ska betalas på avbetalning så kan du hantera detta i Bokio genom att registrera varje delbetalning för sig på fakturan. Börja med att ladda upp leverantörsfakturan och följ guiderna:

Har du fakturametoden bokförs inköpet på fakturadatum som en leverantörsskuld. För kontantmetoden så har bokningen sparats preliminärt på leverantörsfakturan tills dess att registrering av betalning sker.

Du registrerar varje delbetalning var för sig. Gå in på fakturan under Räkningar och klicka på "Registrera betalning".

Fyll i summan för första delbetalningen, välj betalkonto samt det datum då första inbetalningen skedde.

Betalningen bokförs och fakturan får status "Delbetald".

Kommande betalningar av fakturan hanterar du på samma sätt som ovan. På sidan Räkningar kan du välja att endast visa fakturor med status "Delbetald". Har du många fakturor inlagda får du på så sätt fram fakturan snabbt till nästa gång du ska registrera en betalning.

Du kan även registrera betalningen från sidan Att göra.