Skapa flera företag

I Bokio kan man skapa flera företag under samma konto (användare). Detta gör man genom att klicka på företagsnamnet högst uppe till vänster. Välj därefter Skapa nytt företag.

Klicka på företagsnamnet längst uppe till vänster och sedan Skapa nytt företag för att skapa ett till företag på din användare

Man behöver alltså inte skapa ett nytt konto med en ny e-postadress utan du kan i princip ha hur många bolag registrerade på en och samma användare.

Tips!

Det kan alltid vara bra att ha "testbolag" på sin användare där man kan bokföra och testa systemets olika funktioner utan att det stör den "riktiga" bokföringen för bolaget.

Läs mer