Användarrättigheter

I Bokio kan olika användare har olika slags rättigheter i programmet. Till exempel kan det vara en som har samtliga rättigheter, medan en annan endast kan ladda upp underlag till bokföring eller skapa fakturor. Gå in på Användare under Inställningar för att redigera användares behörighet.

Redigera användarrättigheter

Ibland räcker det inte att ge en användare en rättighet, tex ska en redovisningskonsult eller revisor göra bokslut åt dig räcker det inte med endast Bokslut utan personen måste också ha behörighet att Läsa bokföring och Rapporter. Nedan följer en lista med de olika rättigheterna och vilka som behövs för att kunna göra vad. 

Läsa bokföring - ger en detaljerad inblick i all bokföring, man får också tillgång till översikten och kan se bolagets omsättning, vinst och kassaflöde. 

Bokföra - möjlighet att bokföra redan uppladdat material men för att kunna ladda upp material att bokföra är det viktigt att man har Ladda upp kvitton-rättigheten. 

Ladda upp kvitton - möjlighet att ladda upp kvitton som underlag som hamnar under Att göra. Man måste ha rättigheten att bokföra också för att kunna skapa ett komplett verifikat. 

Ladda upp från bank - ger endast rättighet till att koppla Bokio till bank. För att kunna bokföra. 

Bokslut - rättighet till att göra bokslut i Bokio men krävs att användaren även har rättigheterna Läsa bokföring och Rapporter för att kunna gör bokslut. 

Rapporter - ger rättigheter att se rapporter i Bokio som resultatrapport, huvudbok, balansrapport och momsrapport. Användaren måste även ha rättigheten Läsa Bokföring för att kunna se rapporterna.

Attestera - Rättighet att attestera kvitton i samband med utlägg i Bokio. Dock är det viktigt att se över vilka rättigheter som behövs för att rätt person ska kunna göra rätt sak: 

  • Användare utan rättighet att bokföra & attestera har ej möjlighet att attestera då det sker i samband med bokföring.
  • Användare med rättighet att bokföra men ej attestera kan bara bokföra utlägget då det blivit attesterat av annan användare med denna rättighet.
  • Användare med rättighet att attestera men ej bokföra har möjlighet att attestera kvitton men kan inte bokföra dem.

Viktiga datum - Användare får rättigheter att använda viktiga datum-funktion, måste även ha rättigheten Läsa bokföring för att komma åt viktiga datum/att göra. 

Utbetalningar - Användare får rättigheter att schemalägga utbetalningar för utlägg. 

Ladda upp - Användare får rättigheter att ladda upp utlägg

Löner - Ger endast användaren rättigheter att hantera löner och anställda. 

Fakturor - Ger endast användare rättigheter att hantera fakturor, kunder och artiklar.

Leverantörsfakturor - Ger endast användare rättigheter att hantera räkningar och leverantörer. 

Bokföringsinställningar - Ger användaren möjlighet att exportera kvitton, exportera bokföring och hantera "ditt konto-inställningarna". Vill man tex ge sin revisor rättighet att exportera en SIE-fil är det denna rättighet som gäller.

Fakturainställningar - Ger endast rättighet att hantera inställningar som rör faktura dvs kundnummer och fakturanummer. 

Löneinställningar - Användaren kan ändra inställningarna för lön som tex hantering utav kontrolluppgifter men för att kunna göra detta krävs också rättigheten Löner.

Företagsinställningar - Får rättigheter att hantera företagsinställningar som tex kontaktuppgifter och tilläggstjänster. 

Kvitto-inkorg - Rättigheter att hantera kvittoinkorg och kan ändra rättigheter för vem som får skicka in kvitton. 

Användare - Får möjlighet att hantera användare i bolaget, tex vem och vilka rättigheter olika personer i bolaget ska ha. 

 

Bjud in din redovisningskonsult

Tar du hjälp av en redovisningskonsult med din bokföring eller för rådgivning? Då kan du härifrån bjuda in hen som användare på ditt företag i Bokio. För redovisningskonsulter är det allra enklaste att skapa sitt konto genom vår tjänst Bokio Byrå. Där får hen en bra överblick på både ditt och sina andra kunders företag i Bokio. När du bjuder in din konsult som användare kan du se om dennes byrå redan finns i Bokio eller ej. Om inte så får du en länk att skicka din konsult så att denne kan skapa sitt konto i Bokio. 

 

Läs mer