Hur många fakturor får jag skicka?

Det finns ingen övre gräns för hur många fakturor du får skicka, ju fler desto bättre!