Hantera delbetalning av kundfaktura

I Bokios fakturafunktion kan du enkelt hantera delbetalningar av dina kundfakturor. Registrera varje betalning var för sig tills dess att fakturan är fullt betald. Detta gör du genom att gå in på fakturan och  klicka på Registrera betalning.

Registrera betalning

Skriv in summan som betalats av kunden och välj vilket konto som inbetalningen skett till. Välj också det datum som pengarna kommit in på banken.

Den första inbetalningen var i det här fallet 300 kr och systemet talar då om hur mycket det skiljer ifrån hela fakturabeloppet. Här väljer du också vad du vill göra med skillnaden och i detta fallet blir det att Lämna fakturan öppen för fler betalningar

Registrera betalningar

Bokför

Har du aktiverat automatisk bokföring av fakturahändelser så sker bokföringen automatiskt när du registrerar betalningen.

Om du inte aktiverat automatisk bokföring så får du när du klickar registrerat betalningen, valet att direkt bokföra betalningen. Klicka på Bokför för att bokföra.

Fakturan är nu delbetald och på fakturan får du en översikt på respektive betalning samt den återstående summan. När nästa betalning kommit in gör du samma process igen.

Delbetald, återstående belopp.