Automatisk bokföring av fakturahändelser

Automatisk bokföring av fakturahändelser innebär att all bokföring som rör kundfakturor som du skapar i fakturafunktionen, sker automatiskt. Detta berör publicering (för fakturametoden), registrering av betalningar samt fakturaregleringar. Fakturerar du och tar betalt med ditt Bokio Företagskonto så sker även avprickning av fakturan automatiskt när kunden betalar. 

För att få automatisk bokföring av fakturahändelser måste du gå in och aktivera det på Inställningar. Under Fakturor hittar du Automatisk bokföring.

För att få automatisk bokföring av fakturahändelser kan du gå in på dina Inställningar. Under Fakturor hittar du Automatisk bokföring. Aktivera funktionen. Nästa fakturahändelse (till exempel registrera en betalning av faktura) som du genomför efter att funktionen är aktiverad kommer nu att bokföras automatiskt

Aktivera automatisk bokföring på fakturor under Inställningar

Aktivera funktionen. Nästa fakturahändelse (till exempel registrera en betalning av faktura) som du genomför efter att funktionen är aktiverad kommer nu att bokföras automatiskt

Bocka i automatisk bokföring av fakturor

Om du inte aktiverar via inställningar kommer du få en förfrågan om att aktivera funktionen nästa gång du ska publicera en faktura.

Publicering av faktura, ej valt automatisk bokföring av fakturor

När du publicerar en faktura, registrerar betalning, skickar påminnelseavgift eller gör andra ändringar på fakturan som kommer generera en bokföringspost, så sker bokföringen numera automatiskt. Du kommer alltid ha möjlighet att se det bokförda verifikatet, både inne på fakturan och i din bokföring.

Registrera betalning

Vill du av någon anledning bokföra en faktura helt manuellt? Kom då ihåg att du först måste avaktivera automatisk bokföring av fakturahändelser inne på inställningar.

Läs mer