Hantera överbetald kundfaktura

Om en kund har betalat ett för stort belopp för en kundfaktura behöver detta hanteras på ett sätt som gör att bokföringen blir korrekt.

Börja med att gå in på kundfakturan det gäller via Fakturering och registrera hela betalningen. Har hela betalningen skett i en klumpsumma registrerar ni en betalning för totala summan, följande exempel avser en faktura med totalbelopp 1875 kr. Registrera_överbetalning_klump

Har det skett en dubbelbetalning registrerar ni två separata betalningar för båda summorna.

Registrera_överbetalning_separat

Nu kommer fakturan stå som Överbetald. Ska ni återbetala kunden det överbetalda beloppet så registrerar ni nu en ny betalning med ett negativt belopp som speglar själva återbetalningen. Sedan är det klart.

Registrera_återbetalning_minus