Hur raderar jag en kundfaktura?

Du kan bara radera en faktura helt och hållet om det är den senast skapade fakturan. Detta pga att man inte ska skapa ett "hål" i fakturaserien. Vill du ta bort din senast publicerade faktura, gå till Fakturor i vänstermenyn, välj fakturan det avser och klicka på flervalsikonen Ändra faktura 

Kom ihåg att om du har skickat fakturan till din kund så bör du inte radera fakturan utan istället skicka en kreditfaktura. Detsamma gäller om fakturan inte är den senast skapade.

Välj ändra faktura

Finns det bokföring gjord på fakturan måste denna tas bort (annulleras) innan du kan radera fakturan. Klicka på Ta bort bokföring för att annullera verifikatet.

Ta bort bokföringen från faktura

Gå därefter tillbaka till Ändra faktura under (...). Nu kan du välja att ångra publiceringen av faktura.

angra_nu

Om du önskar göra ändringar i den publicerade fakturan och skapa den på nytt så bör du först välja Kopiera från flervalsikonen innan du väljer att ångra fakturan, då fakturan helt raderas när du gör detta. Väljer du att kopiera fakturan skapas en kopia som ett utkast.