Vad är en SIE-fil?

SIE är ett filformat som används för att flytta redovisningsdata mellan olika program och enheter.

Från vissa program kan du få ut flera olika slags SIE-filer. Välj i så fall SIE4. 

När du exporterat din bokföring från tidigare program kan du följa vår guider hur du importerar SIE-filer till Bokio. Antingen har SIE filen formatet .se eller .si. En .se-fil innehåller både uppgifter om balanser, resultat samt verifikat. En .si-fil däremot innehåller enbart verifikat.

Det finns olika varianter av SIE som innehåller olika slags redovisningsdata:

SIE 1 - Innehåller ingående och utgående balanser, dvs saldon på respektive bokföringskonto. Använder du Visma Enskild Firma så är det detta format du i första hand får ut. Du kan dock även få ut en SIE4-fil. Läs om hur du exporterar bokföring från Visma Enskild Firma.

SIE 2 - All information som SIE 1 men också periodsaldon, dvs saldoförändringar per månad.

SIE 3 - All information som SIE 2 samt saldon per objekt såsom kostnadsställen och projekt.

SIE 4 - All information som SIE 3 men också räkenskapsårets verifikat (verifikationer) 

SIE 4i - Innehåller endast räkenskapsårets verifikat

Läs mer