Vad är en SIE-fil?

SIE är ett filformat som används för att flytta redovisningsdata mellan olika program och enheter.

Från vissa program kan du få ut flera olika slags SIE-filer. Välj i så fall SIE4. 

När du exporterat din bokföring från tidigare program kan du följa våra guider hur du importerar bokföring till Bokio. Antingen har SIE filen formatet .se eller .si. En .se-fil innehåller både uppgifter om balanser, resultat samt verifikat. En .si-fil däremot innehåller enbart verifikat.

Det finns olika varianter av SIE som innehåller olika slags redovisningsdata:

SIE 1 - Innehåller ingående och utgående balanser, dvs saldon på respektive bokföringskonto. Använder du Visma Enskild Firma så är det detta format du i första hand får ut. Du kan även få ut en SIE4-fil. Läs om hur du exporterar bokföring från Visma Enskild Firma.

SIE 2 - All information som SIE 1 men också periodsaldon, dvs saldoförändringar per månad.

SIE 3 - All information som SIE 2 samt saldon per objekt såsom kostnadsställen och projekt.

SIE 4 - All information som SIE 3 men också räkenskapsårets verifikat (verifikationer) 

SIE 4i - Innehåller endast räkenskapsårets verifikat

Läs mer