Så bokförs dina kundfakturor

Skapar du dina kundfakturor i Bokio så hanterar systemet bokföringen av dessa. Beroende på vad för kund och artiklar du har på en faktura så kommer fakturan bokföras på olika sätt. Kontona för respektive fall går i dagsläget inte att justera utan i så fall får du bokföra kundfakturan manuellt. Lägger du till en artikelrad och sätter typen till "vara" och momssatsen till 12% och har en svensk kund så kommer det automatiskt att bokföras på konto 3002 osv. Dessa konton används:

Försäljning av varor inom Sverige

3001 - Försäljning varor inom Sverige, 25% moms
3002 - Försäljning varor inom Sverige, 12% moms
3003 - Försäljning varor inom Sverige, 6% moms
3004 - Försäljning varor inom Sverige, momsfri

Försäljning tjänster inom Sverige

3011 - Försäljning tjänster inom Sverige, 25% moms
3012 - Försäljning tjänster inom Sverige, 12% moms
3013 - Försäljning tjänster inom Sverige, 6% moms
3014 - Försäljning tjänster inom Sverige, momsfri

Försäljning inom EU, företagskund med giltigt VAT-nummer

Säljer du varor till annat EU-land och kunden redovisar giltigt momsregistreringsnummer (VAT-nummer) så ska man inte lägga någon moms på fakturan. Skapa därför artiklar med 0% moms. Läs mer här hur du fakturerar utlandskunder.

3108 - Försäljning varor till annat EU-land, momsfri
3308 - Försäljning tjänster till annat EU-land

Försäljning utanför EU, företagskund med giltigt VAT-nummer

3105 - Försäljning varor till land utanför EU
3305 - Försäljning tjänster till land utanför EU

Försäljning inom EU, privatkund

Skapar du en faktura med en privatkund i land inom EU så kommer artiklar (varor och tjänster) med moms att bokföras på dessa konton:

3106 - Försäljning varor till annat EU-land, momsplikt
3011 - Försäljning tjänster inom Sverige, 25 % moms
3012 - Försäljning tjänster inom Sverige, 12% moms
3013 - Försäljning tjänster inom Sverige, 6% moms

Artiklar (varor och tjänster) utan moms till privatkund inom EU kommer bokföras på följande konton:

3108 - Försäljning varor till annat EU-land, momsfri
3014 - Försäljning tjänster inom Sverige, momsfri

Försäljning utanför EU, privatkund

Skapar du en faktura med en privatkund i land utanför EU så kommer artiklar (varor och tjänster) med moms att bokföras på dessa konton:

3105 - Försäljning varor till land utanför EU
3011 - Försäljning tjänster inom Sverige, 25 % moms
3012 - Försäljning tjänster inom Sverige, 12% moms
3013 - Försäljning tjänster inom Sverige, 6% moms

Artiklar (varor och tjänster) utan moms till privatkund inom EU kommer bokföras på följande konton:

3105 - Försäljning varor till land utanför EU
3014 - Försäljning tjänster inom Sverige, momsfri