Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Eget kapital eller extern finansiering?

Går du i tankar på att expandera? Tips på hur du kan finansiera din satsning!

Under sommaren är det lågsäsong för de flesta företagen. Det betyder att det är ett bra tillfälle att lägga tid på sånt som du annars inte hinner med bland alla dagliga uppgifter. En sån sak kan vara att planera för en större investering i företaget. Men hur är det bäst att finansiera din investering: med eget kapital eller extern finansiering? 

Eget kapital

Eget kapital utgör skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder. När ett företag genererar vinst ökar det egna kapitalet. För att företaget ska fortsätta att växa och förhoppningsvis generera högre vinst i framtiden, är det ofta ett naturligt val att återinvestera hela eller delar av vinsten i verksamheten.

Detta kan göras genom att företaget gör investeringar, betalar av skulder eller ökar kassan för att förbättra likviditeten. Bland svenska företagare är det vanligaste sättet att finansiera investeringar just med hjälp av det egna kapitalet.

Extern finansiering

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska ges möjlighet att växa. För många små och växande företag räcker dock inte det egna kapitalet till när man ska investera, och man behöver använda sig av externt kapital för att finansiera investeringarna.

Det finns flera olika former av extern finansiering, men för de flesta är företagslån det vanligaste sättet att finansiera investeringar med.

Investera med eget kapital eller extern finansiering?

Huruvida det är bäst att investera med eget kapital eller med hjälp av extern finansiering kan skilja sig dels från företag till företag, men också från investering till investering.

Det är därför viktigt att ha förståelse för hur de skiljer sig åt, hur de påverkar företagets ekonomi och när investeringen förväntas ge resultat. På så sätt kan du välja den finansiering som gör att ditt företag får ut maximal avkastning på investeringen.

Ditt företags soliditet kan hjälpa dig ta rätt beslut

Soliditet är ett mått som anger hur stor del av ett företags tillgångar som är finansierade med hjälp av eget kapital och används för att beskriva ett företags långsiktiga betalningsförmåga.

När du investerar kommer företagets soliditet att öka eller minska olika beroende på om du återinvesterar det egna kapitalet eller om du använder extern finansiering. När det egna kapitalet återinvesteras i företaget kommer soliditeten att öka och på motsvarande sätt kommer den att minska om investeringarna görs med extern finansiering.

När du ska investera är det därför bra att se till vilken soliditet du har i företaget. Har ditt företag låg soliditet är investeringar med hjälp av det egna kapitalet att föredra. Dels då soliditeten kommer att öka, dels då företagets egna pengar kan komma att generera en bättre avkastning än om de bara skulle ligga och vila på företagets konto.

Att investera med det egna kapitalet är dock förhållandevis dyrt jämfört med exempelvis ett företagslån då de flesta företagare vill generera en högre procentuell avkastning än den räntan som lånet har. Om företaget har hög soliditet är det därför att föredra att finansiera investeringen med extern finansiering.

Olika typer av investeringar

Vilken typ av investering du tänkt göra kan även ha påverkan på vilken finansiering som kan vara att föredra. Att återinvestera vinsten i företaget är som sagt en viktig del i ett hälsosamt företagande, men är ett förhållandevis dyrt sätt att finansiera investeringar på.

Kortsiktig investering

Investeringar med företagets egna kapital innebär även att du minskar dina likvida medel, vilket påverkar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Görs investeringen i en tillgång som snabbt kan omsättas och generera intäkter till företaget kan därför eget kapital vara ett bra sätt att finansiera investeringen på.

Långsiktig investering

Om investeringen istället görs i en tillgång som ska komma till användning under en längre period är det oftast bättre att finansiera den med externt kapital. På så sätt slipper du riskera likviditeten i företaget och därmed den kortsiktiga betalningsförmågan.

Om ditt företag både har god soliditet och likviditet kan finansiering med ett företagslån fortfarande vara ett bra alternativ, eftersom det möjliggör fortsatt tillväxt, samtidigt som du som ägare kan använda delar av de likvida medlen till utdelning till dig själv.

Timing för investeringen

Ytterligare en aspekt att ta i beaktning är när investeringen behöver göras. De flesta svenska företagen är restriktiva när det kommer till skuldsättning och väljer att använda sig av det egna kapitalet och att spara till investeringar, vilket inte alltid är optimalt. Om företag sparar till investeringar riskerar investeringen att ske för sent och därmed inte få önskad effekt.

Om du väntar med investeringen går du även miste om den förväntade avkastningen under tiden investeringen väntar. Detta innebär inte bara att du som ägare går miste om ökad vinst och potentiell utdelning, utan även att tillväxten i företaget försämras då avkastningen hade kunnat återinvesteras under tiden.

Behöver ditt företag hjälp med finansiering?

Slipp välja mellan smidigt och prisvärt lån! Tillsammans med Froda har vi tagit fram ett erbjudande med upp till 10% rabatt på redan marknadsledande villkor. Med Froda får du tillgång till finansiering till lägre pris och bättre villkor - på en bråkdel av tiden och krånglet jämfört med den traditionella banken. Du kan när som helst lösa lånet kostnadsfritt eller utöka vid behov. 

Läs mer

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser