Kapital

Definition:

Kapital är de resurser som finns tillgängliga hos ett företag.

Vad betyder kapital?

Kapital kommer från latinets "capitalis" och betyder ungefär framstående. I företagssammanhang brukar kapitalet vara en av de sakerna som man kollar på när man bedömer ett företags status. Mycket kapital brukar vara en indikation på ett välmående företag och brist på kapital kan vara ett tecken på att företag har det svårt.

Olika typer av kapital

Ett företags kapital eller resurser kan finnas i mer eller mindre varaktigt. Vissa typer av kapital, såsom maskiner eller lokaler kan i många fall hyras in av en extern part – men räknas ändå som ett företags kapital. När man pratar om kapital brukar man dela upp begreppet i fyra underkategorier:

Realkapital

Fysiska objekt och produktionsmedel för att producera en vara eller produkt, exempelvis maskiner. Om ditt företag säljer varor ingår ditt varulager i ditt realkapital.

Finansiellt kapital

Finansiellt kapital består av pengar och värdepapper.

Immateriellt kapital

I kategorin immateriellt kapital räknas vanligen saker som patent, goodwill och varumärke.

Humankapital

Medarbetarnas färdigheter och kompetens är en typ av kapital som har stor påverkan på ett företags framgång. Humankapital är relativt temporärt eftersom det påverkas om någon medarbetare är sjuk, ledig eller byter jobb.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?