I denna första versionen av Bokios utläggshantering så är det aktiebolag där de anställda har kreditkort som är skrivna på den anställda som stöds. 

Preliminär lista av förbättringar som kommer i kommande versioner:

  1. Stöd för Enskild firma / Handelsbolag
  2. Bankfiler
  3. Stöd för flera kort på varje anställd
  4. Stöd för "företagskort"
  5. Kunna betala utläggen som en del av lönerna (med på lönespecifikationen)