Företag som kan använda Bokios utläggshantering

Bokios utläggsfunktion är idag optimerad för aktiebolag då skuldkontot som utlägget bokförs på är konto 2890 (Övriga kortfristiga skulder). Som ägare i enskild firma till exempel bör inköp som gjorts med privata medel bokföras på konto 2018 (Övriga egna insättningar).

Driver du en enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening så kan du dock om du vill, trots detta använda Bokios utläggsfunktion.

Preliminär lista av förbättringar som kommer i kommande versioner:

  1. Ännu bättre stöd för Enskild firma / Handelsbolag
  2. Bankfiler
  3. Stöd för flera kort på varje anställd
  4. Stöd för "företagskort"
  5. Kunna betala utläggen som en del av lönerna (med på lönespecifikationen)