Ta bort ett utlägg

Som administratör av utlägg kan du ta bort andra anställdas uppladdade utlägg som ännu inte är bokförda. Skulle ett utlägg vara felaktigt men bokfört så måste du först annullera verifikatet på sidan Bokfört. Därefter kommer du kunna ta bort det ifrån Att göra.

Gå till utlägget som du vill ta bort i Att göra. Klicka på redigera-ikonen och sedan "Attestera".

I attesteringsläget finns även här en redigerar-knapp. Klicka på den och därefter på "Ta bort kvitto".

Borttagningen kan inte ångras. Är du säker på att du vill radera kvittot, klicka på "Ta bort kvitto".

Observera!

I dagsläget skickas ingen notis till den anställde om att kvittot har tagits bort. Skulle det vara så att ett nytt underlag måste laddas upp så får man meddela detta direkt till den anställde.