Ta bort ett utlägg

Skulle ett utlägg vara felaktigt och utbetalningen ännu inte är bokförd så kan du gå in via Bokföring → Bokfört och ta bort verifikatet för utlägget.  

Skulle ett utlägg vara felaktigt men utbetalning är bokförd så måste du först gå in under Utlägg → Utbetalningar → Utbetald och välja Ångra bokföring av själva utbetalningen.

Klicka på Ångra bokföring

När du ångrat bokföringen av utbetalningen behöver du gå in via Utlägg → Utbetalningar → Pågående utlägg och klicka på Ångra. Dvs att du ångrar att utbetalning ska ske av utlägget så att du sedan kan gå vidare och ta bort själva utlägget.

Ångra utbetalning av utlägg

Ni kan nu gå till din Att göra och klicka på de tre punkterna för utlägget och välja att Gå till utlägg

Gå till utlägg

Klicka sedan på papperskorgsikonen för att radera utlägget.  

Radera utlägg

Ta bort utlägg som anställd

Anställda kan gå in under Mina utlägg och ta bort utlägg som ännu inte blivit bokförda. Klicka på flervalsikonen-ikonen och välj Ta bort.  

Ta bort utlägg från Mina utlägg

Som administratör av utlägg kan du ta bort andra anställdas uppladdade utlägg (om utlägget är bokfört, följ stegen i början av guiden). Gå till utlägget som du vill ta bort i Att göra. Klicka på flervals-ikonen och sedan Attestera.

attestera_utlägg_att_göra

Nu kan du välja att neka kvittot eller ta bort det helt och hållet. Om du nekar kvittot kommer den anställde se status på utlägget som "Ej Godkänd". Om du tar bort utlägget kommer det raderas helt och hållet från Bokio och den anställde kommer ej få någon notifikation om detta. Du får i så fall se till att själv meddela din anställde.