Löneutmätning till Kronofogden

Kräver Kronofogden löneutmätning av anställds lön måste arbetsgivaren göra ett avdrag på nettolönen och betala in utmätt belopp till Kronofogden.

Du lägger till en negativ rad med "Nettolönejustering" som dras på lönen, detta ska sedan mappas till konto 2750. Mappningen sker i det steg där du bokför själva lönen.

När du betalar in till Kronofogden bokför du följande manuellt (välj det 19-konto som du betalar ifrån):

19XX Kredit
2750 Debet