Hur hanteras milersättning och bilförmån?

För aktiebolag och anställda

För aktiebolag samt anställda i till exempel enskild firma (dvs ej ägare) så hanteras milersättning och bilförmån i Bokio Lön. Under Lägg till ny rad finns delvis  “Bilersättning” där man kan välja mellan Privat bil, Företagsbil bensin och Företagsbil diesel. Längre ned hittas även “Företagsbil” där man fyller i den bilförmån som gäller baserat på modell och Skatteverkets beräkningsmodell vilken man kan klicka sig fram till.

När du bokför lönerna så bokförs även tillagd milersättning/bilförmån och du behöver ej bokföra något mer utöver detta.

Ska milersättningen ej läggas på anställds lön så kan du i Bokios moderna bokföring söka på “Milersättning” och därifrån välja vilken typ av bil som . Egen bil, Tjänstebil bensin eller Tjänstebil diesel.

Systemet hanterar då själv de skattefria nivåerna för dessa bilar. Överskjutande del bokförs som skattepliktig ersättning som du sedan manuellt måste hantera i din deklaration.

Avdragen är följande (inkomstår 2018):

Egen privat bil - 18,50 kr/mil
Tjänstebil diesel - 6,50 kr/mil
Tjänstebil bensin - 9,50 kr/mil 

Observera!

Det går just nu inte att använda bokföringsmallen för milersättning om du hanterar det som ett utlägg genom utläggsfunktionen. Då får man istället bokföra det manuellt.

Drivmedelsförmån

Vid drivmedelsförmån där den anställde inte innehar någon ersättning utan ska beskattas för förmånsvärdet så lägger du till en rad "Annan förmån" och skriver i kommentaren att det är en drivmedelsförmån.

Observera!

Enligt Skatteverkets praxis är körjournal ett viktigt bevismedel vid bedömning av drivmedelsförmån. 

Läs mer hos Skatteverket hur en körjournal bör upprättas.

Enskild firma och delägare i Handelsbolag & Kommanditbolag

För milersättning till anställda i enskild firma hanteras det som beskrivet ovan. Milersättning till dig själv i din enskilda firma ska dock hanteras direkt i bokföringen. I dagsläget får man bokföra det manuellt på konton 5841 (Milersättning avdragsgill) och 5842 (Milersättning, ej avdragsgill). Avdraget för inkomstår 2018 är 18,50 kr/mil.

Bokningen kan ske som en utbetalning av ersättning direkt (19XX krediteras) eller som en skuld (2018 krediteras) till ägare av enskild firma.

Observera att om du tar upp det i bokföringen, så kommer det minska skatten genom att resultatet minskar i resultaträkningen. Pga detta så ska man alltså inte göra något ytterligare avdrag för milersättning i deklarationen för i så fall blir det dubbelt.