Hur hanteras milersättning och bilförmån?

Premiumfunktion: inkluderad i Balans och Business

För aktiebolag och anställda

För aktiebolag samt anställda i till exempel enskild firma (dvs ej ägare) så hanteras milersättning och bilförmån i Bokio Lön. När du lägger till lönerad på en lönespecifikation kan du under Bilersättning välja mellan Privat bil, Företagsbil bensin och Företagsbil diesel.

Lägg till lönerad bilersättning

Ska milersättningen ej läggas på anställds lön så kan du i Bokios moderna bokföring söka på Milersättning och därifrån välja vilken typ av bil som använts. Egen bil, Tjänstebil bensin eller Tjänstebil diesel.

Systemet hanterar då själv de skattefria nivåerna för dessa bilar. Överskjutande del bokförs som skattepliktig ersättning som du sedan manuellt måste hantera i din deklaration.

Avdragen är följande (inkomstår 2020):

Egen privat bil - 18,50 kr/mil
Tjänstebil diesel - 6,50 kr/mil
Tjänstebil bensin - 9,50 kr/mil 

Observera!

Det går just nu inte att använda bokföringsmallen för milersättning om du hanterar det som ett utlägg genom utläggsfunktionen. Då får du istället bokföra det manuellt.

Bilförmån

Det finns också en annan lönerad med Företagsbil som inte gäller ersättning per mil. Där fyller du i den bilförmån som gäller baserat på modell och Skatteverkets beräkningsmodell.

När du bokför lönerna så bokförs även tillagd milersättning/bilförmån och du behöver ej bokföra något mer utöver detta.

Drivmedelsförmån

Som det ser ut idag så har vi ingen funktion att hantera drivmedelsförmån i Bokio. Du behöver använda lönerad "Annan förmån" med det uträknade beloppet som du skall beskattas för. Sedan i samband med inrapportering till Skatteverket ska du korrigera värdet manuellt för summan det skall vara arbetsgivaravgifter på. Du måste också korrigera bokföringen manuellt så att det stämmer överens med det inrapporterade beloppet.

Observera!

Enligt Skatteverkets praxis är körjournal ett viktigt bevismedel vid bedömning av drivmedelsförmån. 

Läs mer hos Skatteverket hur en körjournal bör upprättas.

Enskild firma och delägare i Handelsbolag & Kommanditbolag

För milersättning till anställda i enskild firma hanteras det som beskrivet ovan. Milersättning till dig själv i din enskilda firma ska dock hanteras direkt i bokföringen. I dagsläget får man bokföra det manuellt på konton 5841 (Milersättning avdragsgill) och 5842 (Milersättning, ej avdragsgill). Avdraget för inkomstår 2019 är 18,50 kr/mil.

Bokningen kan ske som en utbetalning av ersättning direkt (19XX krediteras) eller som en skuld (2018 krediteras) till ägare av enskild firma.

Observera att om du tar upp det i bokföringen, så kommer det minska skatten genom att resultatet minskar i resultaträkningen. Pga detta så ska man alltså inte göra något ytterligare avdrag för milersättning i deklarationen för i så fall blir det dubbelt.