Hur fungerar efterskottslön?

I Bokio Lön kan du välja att betala ut lön antingen i för- eller efterskott. För varje månad väljer du en lönedag. Denna måste alltid ligga inom den aktuella månaden men behöver ej vara samma för samtliga anställda.

Har du en anställd med efterskottslön innebär det att lönen betalas ut i månaden efter den intjänade perioden. Till exempel ska intjänade timmar i september då betalas ut i oktober. Vad däremot gäller när du skapar lönespecifikation är att det alltid ska vara samma månad som lönedagen

Augusti lön (det du betalar ut i augusti) är för perioden 07-01 till 07-31.
September lön (det du betalar ut i september) är för perioden 08-01 till 08-31
Oktober lön (det du betalar ut i oktober) är för perioden 09-01 till 09-30
November lön (det du betalar ut i november) är för perioden 10-01 till 10-31 Osv...

Läs mer