Hur fungerar efterskottslön?

I Bokio Lön kan du välja att betala ut lön antingen i för- eller efterskott. Har du en anställd med efterskottslön innebär det att lönen betalas ut i månaden efter den arbetade perioden. Vanligtvis är det främst timanställda som har efterskottslön, då man vill avsluta och sammanställa perioden innan man betalar ut lönen.

Till exempel ska intjänade timmar i september då betalas ut i oktober. Vad som däremot gäller när du skapar lönespecifikation är att det alltid ska vara samma månad som lönedagen.
Augusti lön (det du betalar ut i augusti) är för perioden 07-01 till 07-31.
September lön (det du betalar ut i september) är för perioden 08-01 till 08-31
Oktober lön (det du betalar ut i oktober) är för perioden 09-01 till 09-30 Osv...

Hur fungerar förskottslön?

Förskottslön är standard för månadsanställda. Förskottslön betyder att månaden inte är avslutad innan du betalar ut lönen. Detta är vanligt om man exempelvis har ett utbetalningsdatum den 25:e varje månad (perioden är inte avslutad, men då det är en månadsanställd vet vi vad de ska ha utbetalt)

Exempelvis:
Mars lön (det du betalar ut i mars) är för perioden 03-01 till 03-31. Utbetalning 03-25.
April lön (det du betalar ut i april) är för perioden 04-01 till 04-30. Utbetalning 04-25. Osv...

Frånvaro på förskottslön?

När det kommer till frånvaro, exempelvis semester eller sjukdagar, och förskottslön, så ska det alltid redovisas perioden efter det skett. Detta är för att vi vill sammanställa all frånvaro för hela perioden, därför måste den stängas.

Exempelvis:
Per är månadsanställd och har förskottslön. Per tog semester 4 dagar i maj (13-16 maj). På majlönen som betalas ut den 25e maj redovisar vi inte frånvaron. När vi gör junilönen (25e juni) redovisar vi de 4 semesterdagarna samt eventuella sjukdagar Per tog i maj.

Läs mer