Kan jag lägga till semesterlön och semesterersättning i Bokio?

Absolut, dessa hanteras i Bokio Lön. Semesterlön avser anställd som har månadslön och Semesterersättning gäller för timanställda.

Under den anställdes uppgifter kan du även fylla i antal Semesterdagar så att du kan ha koll på dessa. I dagsläget måste det hanteras manuellt. Sparade dagar är semesterdagar som är sparade från tidigare år.

Sökord: Semesterskuld, semester