Hur bokförs en påminnelseavgift från en leverantör?

Har du erhållit en faktura från en leverantör där det utöver inköpet även lagts på en påminnelseavgift kan du hantera detta i Bokios moderna bokföringen.

När du bokför kostnaden och får upp förhandsvisningen så klickar du på redigera verifikat och väljer att lägga till en ny rad med konto 6991 (Övriga externa kostnader, avdragsgilla).

Om vi tex har en kostnad på 100kr plus en förseningsavgift på 10kr så kommer det först se ut så här:

Därefter lägger du till en ny rad 6991 och måste då justera Ingående moms och Inköp för att det ska stämma:

I nästa steg får du en förhandsvisning om hur verifikatet nu kommer att se ut och kan nu välja att bokföra.

Har du däremot erhållit en faktura med enbart en påminnelseavgift så bokför du denna manuellt på konto 6991.

Vid erhållen dröjsmålsränta använder du konto 8422 - Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder.

Sökord: Påminnelse