Hur bokförs en påminnelseavgift från en leverantör?

Har du fått en påminnelseavgift från en leverantör? Då hanterar du det enklast i Bokio genom att ladda upp och bokföra den ursprungliga fakturan precis som vanligt. I ett andra steg bokför du påminnelseavgiften, separat från den första fakturan.

I exemplet nedan har vi en faktura med förfallodatum 2021-03-01.Vi har laddat upp och bokfört fakturan (på fakturadatum enligt fakturametoden) men glömt att betala i tid. Leverantören har därför skickat en påminnelseavgift. Den 2021-03-16 betalar vi det ursprungliga beloppet och påminnelseavgiften till leverantören. Vi kan därför registrera och bokföra betalningen av den ursprungliga fakturan på den dag då hela beloppet betalades, dvs 2021-03-16. Klicka på att Registrera betalning.

Försenad leverantörsfaktura

Vi registrerar betalning av det ursprungliga beloppet (dvs utan påminnelseavgiften) och väljer betaldatum då vi betalade fakturan.

Betalning av leverantörsfaktura

Därefter kan vi ladda upp och registrera fakturan med påminnelseavgiften. Skapa som vanligt en leverantörsfaktura, välj leverantör, faktura- och förfallodatum och gå vidare för att bokföra. Vi söker bland Bokios smarta mallar och väljer mallen Påminnelseavgift.

Bokföringsmall påminnelseavgift

Vi bokför i det här fallet enligt fakturametoden och får därmed en leverantörsskulder på fakturadatum. Påminnelseavgiften bokförs på konto 6990 (Övriga externa kostnader).

Verifikat påminnelseavgift från leverantör

Vi betalade hela fakturan inkl. påminnelseavgift den 2021-03-16 och kan gå in och registrera betalningen av påminnelseavgiften.

Registrera betalning av påminnelseavgift

Vi har nu registrerat och bokfört både leverantörsfakturan samt fakturan med påminnelseavgift från leverantören.

Leverantörsfaktura och påminnelseavgift

Skulle fakturan med påminnelseavgiften även innehålla dröjsmålsränta så kan du lägga till bokföringsmall när du bokför fakturan och använda mallen Dröjsmålsränta leverantörsfaktura. Detta kommer att bokföras på konto 8422 (Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder).