Ta bort påminnelseavgift på faktura

När en kundfaktura du skapat i Bokio är försenad så har du möjlighet att skicka en påminnelse med eventuell påminnelseavgift. Det kan till exempel se ut så här.

Påminnelse finns på fakturan men ska tas bort

Skulle det vara så att man ångrar en skickad påminnelseavgift så har du möjlighet att redigera bort detta på fakturan. För att kunna göra det måste du först ta bort all bokföring som eventuellt finns på fakturan. Klicka på knappen (...) uppe i höger hörn och sedan Ändra faktura.

Ändra fakturan

Klicka på att Ta bort bokföring.

Ta bort bokföring från fakturan

Klicka Ta bort bokföring igen och därefter är bokföringen borttagen vilket innebär att verifikaten är annullerade.

Ta bort bokföringen, Bekräfta

Gå sedan till knappen (...) igen och välj att Ändra faktura igen. Nu kunna välja att redigera faktura (det får heller inte finnas någon registrerad betalning på fakturan).

Redigera fakturan

Scrolla ner till artikelraderna och ta bort påminnelseavgiften.

Påminnelserad

Klicka på att Radera. Om du vill kan du även ta bort eventuell textrad som ligger som en egen rad.

Radera raden för påminnelsen

När du är klar scrollar du längst ned på fakturan och klickar på Uppdatera faktura. Påminnelseavgiften är nu borttagen från fakturan och du kan bokföra om den samt registrera betalning.

Påminnelse borttagen