Hantera avbetalning av leverantörsfaktura vid bokslut

I Bokio kan du hantera avbetalning (delbetalning) av dina leverantörsfakturor. Har du kontantmetoden måste du dock se upp vid bokslut om avbetalningen går över två räkenskapsår. Betalningarna av fakturan som kommer ske i nästkommande räkenskapsår måste bokföras upp som en leverantörsskuld på konto 2440.

När sista betalningen på året registreras ser du till att klicka i rutan "Markera som fullt betald". Detta innebär att leverantörsfakturan får status "Betald" och det kommer inte komma upp något för denna faktura på sidan Att göra.

I historiken på fakturan kommer det se ut så här:

Det faktiska återstående beloppet är 23 606,25 kr och detta måste vi bokföra som en leverantörsskuld. Läs guiden [Periodisera leverantörsfaktura]. För periodisering av leverantörsfaktura som är på avbetalning kan du sätta fakturadatum till sista dagen i räkenskapsåret. Resterande avbetalningar får sedan bokföras manuellt enligt guiden.