Hantera avbetalning av leverantörsfaktura vid bokslut

Gör du avbetalning (delbetalning) på en leverantörsfaktura? I Bokio får du se till att registrera varje betalning, var för sig. Se den här guiden om hur du går tillväga.

Vid bokslut

Bokför du enligt fakturametoden behöver du inte tänka på något speciellt vid bokslutet även om hela fakturan inte är betald. Skulle du dock använda kontantmetoden, och hela fakturasumman inte är betald vid bokslut, måste du göra vissa justeringar.

Resterande betalning(ar) av fakturan som kommer ske i nästkommande räkenskapsår måste bokföras som en leverantörsskuld på bokföringskonto 2440.

Delbetald leverantörsfaktura historik

När sista betalningen på nuvarande räkenskapsår bokförs, så ska du klicka i rutan Markera som fullt betald. Det här innebär att leverantörsfakturan kommer få status Betald och det kommer inte komma upp någon mer påminnelse om att registrera betalning.

Klicka på Markera fakturan som fullt betald

I historiken på fakturan kommer det se ut så här:

Fakturan är markerad som full betald

Det faktiska återstående beloppet är 53 133 kr och detta måste vi bokföra som en leverantörsskuld. Det du får göra är att ladda upp fakturan på nytt men endast fylla i det kvarstående beloppet och sedan bokföra det som en leverantörsskulder på sista dagen i räkenskapsåret. Läs vår hjälpguide om hur du periodiserar en leverantörsfaktura. Resterande avbetalningar får sedan bokföras manuellt enligt guiden.