Ändra ingående balanser manuellt

Ingående balanser hittar du under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser

Man ändrar dessa genom att fylla i varje balans på ny rad:

Kontonummer 1:Belopp
Kontonummer 2:Belopp

T.ex:

1930:10000
2010:-10000


För att det ska bli rätt behöver du även tänka på följande. 

Konton i klass 1 dvs tillgångar där det finns ett positivt värde sätter du såhär 1930:10000
Skulle det istället vara ett negativt värde så sätter du det istället såhär 1930:-10000

När du sedan hanterar skuldkonton i klass 2 så gäller omvänt
De konton du har en skuld på anger du såhär 2010:-10000
Om kontot har en negativ ingående balans anger du det såhär 2010:10000

  • Vid decimaler måste man använda punkt och inte komma
  • När du har skrivit klart och sparat, dubbelchecka alltid i balansrapporten så att det faktiskt balanserar mellan tillgångar och skulder + eget kapital.