Hur exporterar jag SIE-fil med verifikat från Visma Enskild Firma?

När man exporterar SIE-fil från Visma Enskild Firma så innehåller den inga verifikat för sin tidigare bokföring. Endast ingående och utgående balanser fås med (SIE 1)

Det går dock att få ut även verifikat/bokföringsposter genom att exportera på följande sätt i Visma Enskild Firma: Arkiv → Export → Uppgifter till Visma eEkonomi (detta fungerar endast i vissa versioner av Visma Enskild Firma).

Man får då en zip-fil som innehåller en fil med namn som tex "Bokföringsuppgifter 2015 företagsnamn.se". Det är denna fil som ska importeras i Bokio antingen när man skapar sitt företag eller under Inställningar → Importera tidigare bokföring.

Läs mer