Importera och exportera kunder

På sidan Kunder kan du lägga till kunder som du ska skicka faktura till från Bokio. Här kan du även importera och exportera dessa.

Importera

På översiktssidan av Kunder så finns det en knapp uppe i högra hörnet. Härifrån kan du välja att importera kunder.

Du kommer nu till steg 1 av importen. Här ska du klistra in kunddatan du exporterat från annat system.

Nedanför finns en lista på vilka egenskaper för kunden som du kan importera. Det är alltså bra om det du importerar utgår från denna lista men du kommer också kunna justera detta i nästa steg.

För att det ska bli rätt vid importen så är det bra om typen på kunden står som "Company" om det är ett företag och "Private" om det är en privatkund. På språk så läser systemet av korrekt om det antingen är "SE" eller "EN". Se följande exempel:

Klistra in kunddatan och klicka på "Importera".

I nästa steg ska du gå igenom och bekräfta kolumnerna.

Skulle systemet till exempel inte kunnat läsa av kundtypen så kan du ställa in detta. De rader du vill ska ignoreras vid importen sätter du till "Ignorera kolumn". De kolumner som är tomma kommer att ignoreras.

När du är klar scrollar du längst ned på sidan och klickar på "Nästa steg"

I sista steget ska du bekräfta datan och om du vill kan du ta bort eller göra ändringar på kunderna.

Klicka på "Spara" och kunderna blir importerade till Bokio.

Exportera

På sidan Kunder kan du exportera all data för samtliga kunder som en CSV-fil. Klicka på redigera-ikonen uppe i högra hörnet och välj därefter "Exportera alla".